18. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 24. svibnja 2023. na 18. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

 1. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o nadzornim izvještajima središnje druge ugovorne strane
 2. Odluka o usklađenju sa Smjernicama o određenim aspektima zahtjeva vezanih uz primjerenost iz Direktive MiFID II (ESMA35-43-3172)
 3. Odluka o usklađenju sa Smjernicama o pokazateljima planova oporavka središnjih drugih ugovornih strana (članak 9. stavak 5. Uredbe o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana) ESMA91-372-1702
 4. Odluka o usklađenju sa Smjernicama o scenarijima planova oporavka središnjih drugih ugovornih strana (članak 9. stavak 12. Uredbe o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana) ESMA91-372-1701
 5. Odluka o usklađenju sa Smjernicama o određenim aspektima zahtjeva Direktive MiFID II u pogledu primitaka od rada (ESMA35-43-3565)
 6. Rješenje kojim se izdaje odobrenje društvu INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova ulica 1, OIB: 59300096187, LEI: 529900PWYTEP77IEKE59, za pripajanje društva Generali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 106, OIB: 61865183767, LEI: 529900BXV0MD05Q6HD61; te se izdaje odobrenje društvu Generali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 106, OIB: 61865183767, LEI: 529900BXV0MD05Q6HD61, da se pripoji društvu INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova ulica 1, OIB: 59300096187, LEI: 529900PWYTEP77IEKE59
 7. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Luku Pavlovića za obavljanje funkcije člana uprave ALLIANZ INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vjekoslava Heinzela 70, OIB: 42194170044, LEI: 74780000J0MHQTIPDU55, na mandat u trajanju od 2 (dvije) godine koji počinje prvi sljedeći radni dan nakon primitka ovog rješenja
 8. Rješenje kojim se Deanu Valkoviću osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju VIVE zastupanje, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Dean Valković, Pula, Tartinijeva ulica 24, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 9. Rješenje kojim se Matiji Mravecu osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju AZ Mravec, obrt za zastupanje u osiguranju, Matija Mravec, Osijek, Bistrička 14, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 10. Rješenje kojem se društvu Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Zagreb, Heinzelova 62a, OIB: 64406809162, LEI: 747800V0CCQGC89GOW91, daje odobrenje za izmjene i dopune operativnih pravila rada
 11. Rješenje kojim se N3 Capital Partners d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, OIB: 38904991600, LEI: 2138009RTWM65OJ4V517, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje otvorenim alternativnim investicijskim fondom s privatnom ponudom – hedge fondom naziva N3 High Yield
 12. Rješenje kojim se društvu Erste Asset Management d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, OIB: 68572873963, LEI: 529900OY10YUOZTM4Z35, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim podfondom s javnom ponudom ERSTE HORIZONT 2025, te uključivanje navedenog podfonda u Erste Asset Management krovni UCITS fond, što obuhvaća odobrenje prospekta i pravila tog podfonda, kao i odobrenje na izbor depozitara za taj podfond, i to društva ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d., sa sjedištem u Rijeci, OIB: 23057039320, LEI: 549300A2F46GR0UOM390
 13. Rješenje kojim se društvu ERSTE d.o.o. za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Ivana Lučića 2A, OIB: 49659289650 , LEI: 529900JNYHUFUO8D4Z14, izdaje odobrenje na bitne izmjene i dopune statuta ERSTE PLAVOG OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA KATEGORIJE A
 14. Rješenje kojim se društvu ERSTE d.o.o. za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Ivana Lučića 2A, OIB: 49659289650 , LEI: 529900JNYHUFUO8D4Z14, izdaje odobrenje na bitne izmjene i dopune statuta ERSTE PLAVOG OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA KATEGORIJE B
 15. Rješenje kojim se društvu ERSTE d.o.o. za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Ivana Lučića 2A, OIB: 49659289650 , LEI: 529900JNYHUFUO8D4Z14, izdaje odobrenje na bitne izmjene i dopune statuta ERSTE PLAVOG OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA KATEGORIJE C
 16. Rješenje kojim se nalaže društvu ZB Invest d.o.o., Zagreb, OIB: 23889363045, LEI: 549300T0RFRCQ7Z21884 unaprijediti sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma na način da: ažurira mjere stalnog praćenja poslovnog odnosa, posebice u odnosu na premašivanje iznosa planiranog ulaganja klijenta i usklađenost mjera stalnog praćenja sa rizikom kojem je društvo izloženo pri poslovanju s pojedinim klijentom te unaprijedi postupak provedbe mjera dubinske analize kod utvrđivanja i provjere identiteta pravne osobe sve do 31.12.2023. godine; nalaže se izvještaj o provedbi ovog rješenja dostaviti u roku od 7 dana od isteka roka