52. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 17. studenog 2006. održana je 52. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

 1. Rješenje kojim se trgovačkom društvu PODRAVSKA BANKA d.d., Koprivnica, Opatička 3, odobrava prospekt o izdavanju 100.000 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 40.000.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 400,00 kuna po dionici
 2. Rješenje kojim se trgovačkom društvu INGRA d.d. Zagreb, Alexandera von Humboldta 4b odobrava prospekt o izdavanju obveznica javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od HRK 200.000.000,00 kuna, u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2011. godine
 3. Rješenje kojim se trgovačkom društvu VALA BAŠĆANSKA d.o.o., Baška, Emila Geistlicha 38, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje javnog dioničkog društva HOTELI BAŠKA d.d., Baška, Geistlicha Emila 39
 4. Rješenje kojim se trgovačkom društvu KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d., Zagreb, Fallerovo šetalište 22, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje javnog dioničkog društva KONČAR-DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d., Zagreb, Josipa Mokrovića 8
 5. Rješenje kojim se Ivici Božanu iz Omiša, Fra S. Vrlića 8, oduzima dozvola za obavljanje poslova brokera
 6. Rješenje kojim se Marini Kožul Šaponja iz Zadra, Šibenska 2b, oduzima dozvola za obavljanje poslova brokera
 7. Rješenje kojim se Ivi Bošnjak iz Zagreba, Horvaćanska cesta 10, oduzima dozvola za obavljanje poslova brokera
 8. Rješenje kojim se Constantinu Cesnovaru iz Zagreba, Koranska 16, oduzima dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika
 9. Rješenje kojim se Varaždinskoj burzi d.d. Varaždin, Kapucinski trg 2/I, odobrava Statut Varaždinske burze, od 26. listopada 2006. godine
 10. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima «Adriatica Capital» d.o.o. daje odobrenje za poslovanje i suglasnost na imenovanje članova Uprave društva Vjerana Filippija i Ante Katavića
 11. Rješenje kojim se društvu za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima S.T. Invest d.o.o.Split, Kneza Mislava 3, odobrava Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ST Balanced
 12. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima ALFA INVEST d.o.o.,u osnivanju, Zagreb, Petrinjska 14, daje odobrenje za poslovanje i suglasnost na imenovanje članova Uprave društva Mateja Tomažina i Branka Matića
 13. Mišljenje o obvezi revidiranja financijskih izvješća