26. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 17. svibnja 2007. održana je 26. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

  1. Rješenje kojim se Vlasti Perše-Oroz iz Zagreba, Hondlova 2a, oduzima dozvola za obavljanje poslova brokera
  2. Rješenje kojim se Silvani Milić iz Zagreba, Balotin prilaz 3, oduzima dozvola za obavljanje poslova brokera
  3. Rješenje kojim se Ivanu Keči iz Zagreba, Grada Vukovara 35A, oduzima dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika
  4. Rješenje kojim se Andreji Barišić iz Zagreba, Gračanska cesta 120 A, oduzima dozvola za obavljanje poslova brokera
  5. Rješenje kojim se trgovačkom društvu JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Rijeka, Pulac bb, odobrava prospekt o izdavanju korporacijskih obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od 125.000.000,00 kuna, u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2012. godine
  6. Rješenje kojim se društvu CAPA d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Zagreb, Petrova 60, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  7. Rješenje kojim se društvu F. M. R. agencija za zastupanje u osiguranju d.o.o., Zadar, Trg Franje Tuđmana 46/a, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  8. Rješenje kojim se Mladenu Vučkoviću iz Sinja, Brnaze 14, vlasniku obrta CRO-AGENT zastupanje u osiguranju, Sinj, Tripalov voćnjak 3, daje dozvola za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju u Stanici za tehnički pregled vozila u Sinju, Put ferate bb- isključivo za vrste osiguranja: osiguranje od nezgode i osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila
  9. Privremeno rješenje kojim se ALLIANZ ZAGREB d.d. Zagreb, Selska cesta 136 - 138, MBS 080004103, daje dozvola za sklapanje i ispunjavanje ugovora o životnom osiguranju i neživotnom osiguranju u vrstama osiguranja: osiguranje od nezgode, zdravstveno osiguranje, osiguranje cestovnih vozila, osiguranje tračnih vozila, osiguranje zračnih letjelica, osiguranje plovila, osiguranje robe u prijevozu, osiguranje od požara i elementarnih šteta, ostala osiguranja imovine, osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica, osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila, ostala osiguranja od odgovornosti, osiguranje kredita, osiguranje jamstava, osiguranje raznih financijskih gubitaka i putno osiguranje
  10. Pravilnik o obveznom sadržaju, objavljivanju i odobravanju cjelovitih i skraćenih prospekata investicijskih fondova s javnom ponudom