12. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 17. veljače 2017. održana je 12. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

  1. Rješenje kojim se Ivi Sulji, osnivaču obrta AGENCIJA-OSKAR, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, IVO SULJE, ŠIBENIK, BANA J. JELAČIĆA 72 daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  2. Rješenje kojim se Nikolini Planinčić, osnivaču obrta ELEMENT, obrt za zastupanje u osiguranju, Nikolina Planinčić, Samobor, Vrhovčak 40 d daje se dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  3. Rješenje kojim se Darku Čačiću, osnivaču obrta Activa, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Darko Čačić, Vinkovci, Hrvoja Vukčića Hrvatinića 2A daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  4. Rješenje kojim se Danijelu Benkoviću, osnivaču obrta B.D.L. ZASTUPANJE, obrt za zastupanje u osiguranju, Danijel Benković, Zlatar, Trg slobode 2 daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  5. Rješenje kojim se preddruštvu AUFPASSER društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju, Zagreb, Ulica Vladimira Filakovca 3, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  6. Rješenje kojim je Daliboru Schielu, vlasniku obrta AZ SCHIEL, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, VL. DALIBOR SCHIEL, ZAGREB, SELSKA CESTA 136, prestala važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdana 30. listopada 2015. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga UP/I 974-03/15-01/72, URBROJ: 326-01-660-663-15-2
  7. Rješenje kojim se Ivanu Žagaru, osnivaču obrta ŽAGAR ZASTUPANJE, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, IVAN ŽAGAR, SVETI IVAN ZELINA, POLONJE 70A, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  8. Rješenje kojim se Josipu Braliću, osnivaču obrta SKIPPER, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Josip Bralić, Kaštel Stari, Cesta Dr. Franje Tuđmana 948, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju