3. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 17. siječnja 2008. održana je 3. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

 1. Rješenje kojim se Marku Lesiću iz Zagreba, Bosanska 4, oduzima dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika
 2. Rješenje kojim se Ivanu Kurtoviću iz Zagreba, Medvedgradska 47a, rođenom dana 20. ožujka 1980. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti člana uprave ovlaštenog društva Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. Zagreb, Masarykova 1
 3. Rješenje kojim se Renati Jelavić iz Varaždina, Koprivnička 7, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 4. Rješenje kojim se Davoru Đereku iz Splita, Mihanovićeva 8, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 5. Rješenje kojim se Aljoši Šestanoviću iz Zagreba, Božidara Magovca 39, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 6. Rješenje kojim se Aljoši Šestanoviću iz Zagreba, Božidara Magovca 39, izdaje dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 7. Rješenje kojim se Goranu Osojničkom iz Zagreba, Kombolova 21, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 8. Rješenje kojim se Jakovu Kozini iz Zagreba, Kušlanova 44, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 9. Rješenje kojim se Ireni Ivanković iz Varaždina, 22. rujna 1991. br. 4., izdaje dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 10. Rješenje kojim se Lani Sirovec iz Dobrinja, Soline bb, izdaje dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 11. Rješenje kojim se Petri Mandić iz Zadra, Bartula Kašića 1, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 12. Rješenje kojim se Ivani Brkljačić iz Samobora, Antuna Nemčića 21, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 13. Rješenje kojim se Veljku Pribiću iz Zagreba, Brune Bušića 16, izdaje dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 14. Rješenje kojim se trgovačkom društvu Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Petrinjska 59, odobrava prospekt o izdavanju 4.000 povlaštenih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 40.000.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 10.000,00 kuna po dionici
 15. Rješenje kojim se utvrđuje da su se s danom 17. siječnja 2008. godine stekli uvjeti za nastavak uvrštenja svih dionica društva TLM Tvornica lakih metala d.d. Šibenik, Narodnog preporoda 12, oznake TLM-R-A, na kotacijama burze
 16. Rješenje kojim se trgovačkom društvu ADRIAL d.o.o., Šibenik, Ulica Narodnog preporoda 12, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje javnog dioničkog društva TLM TVORNICA LAKIH METALA d.d., Šibenik, Ulica Narodnog preporoda 12
 17. Rješenje kojim se društvu Generali PPF Holding B.V. Nizozemska, 1112XN Diemen, Diemerhof 42 daje odobrenje za stjecanje kvalificiranog udjela od preko 50% u društvu Generali osiguranje d.d. Zagreb, Hektorovićeva 2, MBS 080122389
 18. Rješenje kojim se odobrava pripajanje društva TRIGLAV NEKRETNINE d.o.o. Zagreb, Zagreb, A.Heinza br.4, društvu TRIGLAV OSIGURANJE d.d. Zagreb, Republike Austrije 1
 19. Rješenje kojim se društvu DŽINIĆ d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Županja, Josipa Jurja Strossmayera 171, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 20. Rješenje kojim se društvu BOSILJ ZASTUPANJE društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju, Garešnica, Petra Svačića 44/d, daje dozvola za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju, isključivo za vrste osiguranja osiguranje od nezgode i osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, u stanici za tehnički pregled vozila: CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE – STP „BOSILJ“ d.o.o. Garešnica, Petra Svačića 44/d
 21. Rješenje kojim se daje suglasnost PBZ CROATIA OSIGURANJU d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, na imenovanje člana Uprave Društva Marija Radakovića iz Zagreba, Ohridska 31
 22. Rješenje kojim se Dubravku Orlovcu i Lejli Hasanbegović daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva BKS- leasing Croatia d.o.o., Zagreb, Kršnjavoga 1, MBS: 080416730; i Društvu BKS-leasing Croatia d.o.o., Zagreb, Kršnjavoga 1, MBS: 080416730, daje odobrenje za obavljanje poslova financijskog leasinga i poslova operativnog leasinga
 23. Uputa za primjenu kontnog plana za leasing društva
 24. Odluka o najvišem postotku banke skrbnika za 2008. godinu
 25. Rješenje kojim se daje suglasnost društvu za upravljanje investicijskim fondovima ALTERNATIVE INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, na imenovanje člana Uprave društva Tomislava Marinca iz Zagreba, Jamine 8c
 26. Rješenje kojim se daje suglasnost društvu za upravljanje investicijskim fondovima ALTERNATIVE INVEST d.o.o. za upravljanje fondovima, Zagreb na imenovanje člana Uprave društva Kornelije Vidaković iz Zagreba, L. Ružičke 40
 27. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima ALTERNATIVE INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreba daje odobrenje za poslovanje
 28. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima QUAESTUS INVEST d.o.o. Zagreb, Jurišićeva 1a, odobrava osnivanje QUAESTUS NEKRETNINE d.d. zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine