17. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 10. ožujka 2017. održana je 17. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

  1. Rješenje kojim se Tomislavu Čižmiću daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva EUROHERC osiguranje d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 282, OIB 22694857747, na mandat u trajanju od 4 (četiri) godine računajući od dana imenovanja na tu funkciju
  2. Rješenje kojim se preddruštvu ORISS društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju, Rijeka, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  3. Rješenje kojim se preddruštvu M.C.I. BROKER društvo s ograničenom odgovornošću za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, Split, Put sjeverne luke 11, daje dozvola za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju
  4. Rješenje kojim se Darku Koritaru ukida ovlaštenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, izdano 6. prosinca 2007. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: 133-02/07-01/1575, URBROJ: 326-112-07-2
  5. Rješenje kojim se društvu HPB Invest d.o.o., Zagreb, Strojarska cesta 20, izdaje odobrenje za bitne promjene prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom HPB Dionički fond, HPB Obveznički fond, HPB Novčani fond, HPB Euronovčani fond i HPB Global fond
  6. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Lidiju Grbešić, za obavljanje funkcije članice uprave društva HPB Invest d.o.o., Strojarska cesta 20, Zagreb, za mandat u trajanju do 13. svibnja 2019. godine
  7. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Borisa Guljaša, za obavljanje funkcije člana uprave društva HPB Invest d.o.o., Strojarska cesta 20, Zagreb, za mandat u trajanju do 13. svibnja 2019. godine
  8. Rješenje kojim se društvu ALTERNATIVE INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Republike Austrije 1, OIB: 34251042886, izdaje odobrenje za osnivanje i rad AP3 otvorenog alternativnog investicijskog fonda s privatnom ponudom, suglasnost na Pravila Fonda, i suglasnost na izbor Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, za obavljanje poslova depozitara za Fond