17. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 15. svibnja 2023. na 17. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Rješenje kojim se Raiffeisen Invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje UCITS fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Magazinska cesta 69, OIB: 81769224349, izdaje se odobrenje za bitne promjene prospekta Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond, otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
  2. Rješenje kojim se društvu Centar faktor d.o.o., OIB: 69566160187 radi otklanjanja utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti nalaže u svojim poslovnim knjigama ispraviti računovodstvene pogreške nastale prilikom evidentiranja poslovnih događaja vezanih uz ugovore o kratkoročnim pozajmicama na način određen MRS 8 – Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške
  3. Rješenje kojim se Darku Vodopiji daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave leasing-društva i4next leasing Croatia d.o.o., Zagreb, OIB: 05273526923, na mandat u trajanju od 5 (pet) godina, a počevši od 16. svibnja 2023. godine
  4. Rješenje kojim se Dini Stipkoviću daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave leasing-društva i4next leasing Croatia d.o.o., Zagreb, OIB: 05273526923, na mandat u trajanju od 5 (pet) godina, a počevši od 16. svibnja 2023. godine
  5. Rješenje kojim se Mireli Hausmaninger osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju 5 nula, obrt za zastupanje u osiguranju, Mirela Hausmaninger, Zagreb, Gospočak 24 A, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  6. Rješenje kojim je Zdravku Zmajloviću osnivaču obrta Zastupanje u osiguranju ZOZ, vl. Zdravko Zmajlović, Jastrebarsko, Bana Josipa Jelačića 39, dana 28. veljače 2023. prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 29. studenoga 2007. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
  7. Rješenje kojim je Vesni Poturici osnivačici obrta AZ MARE, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Vesna Poturica, Jakovlje, Trg hrvatskih velikana bb, dana 12. siječnja 2023. prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 29. travnja 2016. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
  8. Rješenje kojim je Ivanu Matuliću osnivaču obrta CIKI, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Ivan Matulić, Supetar, Porat 10, dana 31. ožujka 2023. prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 13. svibnja 2016. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga