17. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 13. svibnja 2021. na 17. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

 1. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Martinu Martinović za obavljanje funkcije članice uprave društva Wüstenrot životno osiguranje d.d., Heinzelova 33/a, Zagreb, OIB: 109318212674, za mandat u trajanju od 1. lipnja 2021. do 15. prosinca 2024. godine
 2. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Ingrid Riedl za obavljanje funkcije članice nadzornog odbora društva Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d., Slovenska ulica 24, Zagreb, OIB: 52848403362, za preostalo trajanje postojećeg mandata do 22. travnja 2024. godine
 3. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Zorana Dimova za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d., Slovenska ulica 24, Zagreb, OIB: 52848403362, za preostalo trajanje postojećeg mandata do 22. travnja 2024. godine
 4. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Zlatka Lerotu za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora društva EUROHERC osiguranje d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 282, OIB: 22694857747, na novi mandat u trajanju od 4 (četiri) godine, od 19. srpnja 2021. do 19. srpnja 2025. godine
 5. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za dr.sc. Mladenku Grgić za obavljanje funkcije članice Nadzornog odbora društva EUROHERC osiguranje d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 282, OIB: 22694857747, na novi mandat u trajanju od 4 (četiri) godine, od 19. srpnja 2021. do 19. srpnja 2025. godine
 6. Rješenje kojim Dariju Kolačkom, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju IN2 ZASTUPANJE, obrt za zastupanje u osiguranju, DARIO KOLAČKO, OSIJEK, ANDRIJE HEBRANGA 77, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 7. Rješenje kojim se društvu FIMA INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Gradišćanska ulica 34, OIB: 32697869602, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje FIMA Invest New Technologies otvorenim alternativnim investicijskim fondom s privatnom ponudom, odobrenje na Pravila Fonda, i odobrenje na izbor HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d., Zagreb, Jurišićeva 4, OIB: 87939104217, za obavljanje poslova depozitara za Fond
 8. Rješenje kojim se društvu FIMA INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Gradišćanska ulica 34, OIB: 32697869602, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje FIMA Invest Energy otvorenim alternativnim investicijskim fondom s privatnom ponudom, odobrenje na Pravila Fonda, i odobrenje na izbor HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d., Zagreb, Jurišićeva 4, OIB: 87939104217, za obavljanje poslova depozitara za Fond
 9. Rješenje kojim se Erste Asset Management d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Ivana Lučića 2a, Zagreb, OIB: 68572873963, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje Erste Green Equity napajajućim otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom, što obuhvaća i odobrenje prospekta i pravila navedenog fonda, kao i odobrenje na izbor ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka, Jadranski trg 3a, OIB: 23057039320 kao depozitara za navedeni fond
 10. Rješenje kojim se Erste Asset Management d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Ivana Lučića 2a, Zagreb, OIB: 68572873963, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje Erste Quality Equity napajajućim otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom, što obuhvaća i odobrenje prospekta i pravila navedenog fonda, kao i odobrenje na izbor ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka, Jadranski trg 3a, OIB: 23057039320, kao depozitara za navedeni fond
 11. Službeno stajalište o pravnoj prirodi naknade koja se od strane investicijskog društva isplaćuje vezanom zastupniku za obavljene poslove