83. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 16. prosinca 2016. održana je 83. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

 1. Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2017. godinu
 2. Odluka o najvišem postotku naknade depozitaru za 2017. godinu
 3. Rješenje kojim se izdaje odobrenje Krešimiru Gjeneru, za obavljanje funkcije člana uprave Allianz ZB d.o.o. društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Ivana Lučića 2/A, Zagreb, na razdoblje od 6 (šest) mjeseci, počevši od dana 17. prosinca 2016. godine
 4. Rješenje kojim se društvu Erste Asset Management d.o.o., Ivana Lučića 2a, Zagreb, OIB: 68572873963, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje UCITS fondom Erste Adriatic Short Term Bond, koje obuhvaća odobrenje prospekta i pravila UCITS fonda Erste Adriatic Short Term Bond, kao i odobrenje na izbor depozitara ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Jadranski trg 3a, Rijeka; i odobrenje za ulaganje do 100% neto vrijednosti imovine UCITS fonda Erste Adriatic Conservative u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, Slovenija, Austrija i Njemačka
 5. Rješenje kojim se društvu Erste Asset Management d.o.o., Ivana Lučića 2a, Zagreb, OIB: 68572873963, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje UCITS fondom Erste Local Short Term Bond, koje obuhvaća odobrenje prospekta i pravila UCITS fonda Erste Local Short Term Bond, kao i odobrenje na izbor depozitara ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Jadranski trg 3a, Rijeka; i odobrenje za ulaganje do 100% neto vrijednosti imovine UCITS fonda Erste Local Short Term Bond u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, Slovenija, Austrija i Njemačka
 6. Rješenje kojim se izdaje suglasnost za Darjana Dasena Radičevića, za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima HMID d.o.o, Zagreb, Bakačeva 5, na razdoblje od pet (5) godina, počevši od dana izdavanja suglasnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
 7. Rješenje kojim se izdaje suglasnost za Darka Horvatina, za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima HMID d.o.o., Zagreb, Bakačeva 5, na razdoblje od pet (5) godina, počevši od 16. svibnja 2017. godine
 8. Rješenje kojim se Global Invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Radićeva 14, izdaje suglasnost na promjene pravila Zatvorenog alternativnog investicijskog fonda s javnom ponudom Breza dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Radićeva 14
 9. Rješenje kojim se Marku Juraniću iz Zagreba, Ljudevita Posavskog 36A, OIB: 34362112594, daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave društva UniCredit Leasing Croatia d.o.o., Zagreb, Heinzelova 33, OIB: 18736141210, na mandat u trajanju od dana izdavanja suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave do 15. veljače 2019. godine
 10. Tehnička uputa za izradu i dostavu izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva u elektroničkom obliku
 11. Pravilnik o interventnim pričuvama mirovinskog osiguravajućeg društva
 12. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva
 13. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva
 14. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva
 15. Rješenje kojim se Valentini Puškadija, osnivaču obrta AZ Tiva, obrt za zastupanje u osiguranju, Valentina Puškadija, Novi Marof, Zagrebačka 14 daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 16. Rješenje kojim se Zdravku Buhinu, osnivaču obrta AZ- ZAGI, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. ZDRAVKO BUHIN, Selska cesta 136, Zagreb daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 17. Rješenje kojim se Tatjani Račić Žlibar, daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva UNIQA osiguranje d.d., Zagreb, Planinska 13a, OIB 75665455333, za mandat u trajanju od dana imenovanja na tu funkciju do 31. prosinca 2019. godine
 18. Rješenje kojim se Ivani Branjug, osnivaču obrta AZ Ival, obrt za zastupanje u osiguranju, Ivana Branjug, Novi Marof, Zagrebačka 14 daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 19. Rješenje kojim se Majdi Učkar-Božac, osnivaču obrta BONUS EXPERT, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, MAJDA UČKAR BOŽAC, PULA, VIDELANKA 8 daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 20. Rješenje kojim se Zdenku Krešiću, osnivaču obrta AZ VIZZIOS, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, VL. ZDENKO KREŠIĆ, POŽEŠKA 9, SPLIT daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 21. Rješenje kojim se Ivanu Mikuličiću, osnivaču obrta CONSILIUM, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, IVAN MIKULIČIĆ, ZAGREB, VIDIKOVAC 3 daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 22. Rješenje kojim se preddruštvu VPN Pinjuh d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Zagreb, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 23. Rješenje kojim je društvu ZASTUPANJE BONITAS d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Zagreb, Grada Vukovara 237 C, OIB 10887226973, prestala važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdana 21. studenog 2008. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I-453-02/08-37/47, URBROJ: 326-112-08-3
 24. Rješenje kojim se Zvonimiru Vukadinu odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva Terra Firma dioničko društvo za ulaganje u nekretnine, Pula, Mletačka 12, OIB: 22198253360