65. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 16. studenog 2007. održana je 65. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

 1. Rješenje kojim se ovlaštenom društvu CA IB d.d. Zagreb, I.Lučića 2a, MBS: 080108671, oduzima dozvola za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34. točke 1. - 7. Zakona o tržištu vrijednosnih papira
 2. Rješenje kojim se trgovačkom društvu OT-OPTIMA TELEKOM d.d., Zagreb, Bani 75/a, odobrava prospekt o izdavanju 800.000 redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, javnom ponudom, ukupne vrijednosti 8.000.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 kuna po dionici
 3. Rješenje kojim se trgovačkom društvu ATLANTIC GRUPA d.d., Zagreb, Miramarska 23, odobrava objavljivanje podataka prilikom uvrštenja redovnih dionica u prvu kotaciju Zagrebačke burze
 4. Rješenje kojim se utvrđuje da je za Goranka Fižulića i Biserku Preininger Fižulić oboje iz Zagreba, Jurjevska 54a, stjecanjem 400 dionica javnog dioničkog društva MAGMA d.d, Zagreb, Baštijanova 52a, dana 24. rujna 2007. godine, nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje toga društva
 5. Rješenje kojim se trgovačkom društvu ULJANIK PLOVIDBA d.d., Pula, Carrarina 6, odobrava prospekt o izdavanju do najviše 130.000 redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti 400 kuna, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti od najviše 52.000.000,00 kuna
 6. Rješenje kojim se odobrava Hrvoju Peziću iz Zagreba, Zelengaj 14, posredno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu HRVATSKA OSIGURAVAJUĆA KUĆA – dioničko društvo za osiguranje, Zagreb, Ivana Lučića 2a, stjecanjem 50% poslovnog udjela u društvu ZODAKS d.o.o. za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam Zagreb, Stupnička 12
 7. Rješenje kojim se daje suglasnost na Pravilnik o izboru osiguravajućeg društva i postupku zatvaranja osobnog računa, koji je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dostavio ravnatelj Središnjeg registra osiguranika, Zagreb, Gajeva 5, aktom Klase: UP/I-140-01/07-34/02, Ur.broja: 353-112-07-1 od 29. listopada 2007. godine
 8. Rješenje kojim se Robertu Strahiniću iz Karlovca, Skopska 13, osnivaču obrta, Alian obrt za zastupanje u osiguranju, Karlovac, Pavla Vitezovića 2, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 9. Rješenje kojim se Tomislavu Grbešu iz Zagreba, Kustošijanska 98, osnivaču obrta RAMA-AGENT TG, obrt za zastupanje u osiguranju, Zagreb, Kustošijanska 98, daje se dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 10. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Raiffeisen Invest d.o.o. Zagreb, Magazinska 69, odobrava osnivanje RF PREMIUM otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom
 11. Rješenje kojim se odobravaju izmjene i pročišćeni tekst Statuta Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda, kojim upravlja Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d. Zagreb
 12. Rješenje kojim se odobrava Statut i Informativni prospekt Croatia osiguranje dobrovoljnog mirovinskog fonda, kojim upravlja Croatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o., iz Zagreba, Miramarska 22
 13. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB Invest d.o.o., Zagreb, Praška 5, daje odobrenje na Informativni prospekt Umirovljeničkog fonda