16. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 1. ožujka 2018. održana je 16. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

 1. Rješenje kojim se društvu Platinum Invest d.o.o., Zagreb, Gundulićeva 23, OIB: 85233080106, izdaje odobrenje za bitne promjene prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Platinum Blue Chip i Platinum Global Opportunity
 2. Rješenje kojim se Valentinu Vičiču, daje suglasnost za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u visini 50% temeljnog kapitala društva CENTAR FAKTOR d.o.o., Zagreb, Trpinjska 5a, OIB: 69566160187; i Goranu Kovačiću daje suglasnost za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u visini 50% temeljnog kapitala Društva
 3. Rješenje kojim se Clei Rakiću, osnivaču obrta INFO DIRECT, obrt za zastupanje u osiguranju, Cleo Rakić, Zagreb, Braće Domany 4, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 4. Rješenje kojim se Ingrid Kliba, osnivaču obrta KLIBA INGRID, obrt za zastupanje u osiguranju, Ingrid Kliba, Marčana, Filipana 17, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 5. Rješenje kojim se Nenadu Šangi, osnivaču obrta AZ Šango, obrt za zastupanje u osiguranju, Nenad Šango, Franka Lisice 85, Zadar, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 6. Rješenje kojim se društvu za zastupanje u osiguranju Win agent d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Ulica Stjepana Radića 61, Veliko Trgovišće, OIB 14748283456, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju u stanici za tehnički pregled vozila u Zaboku, Matije Gupca bb, u vlasništvu društva TRGOCENTAR d.o.o., 103. brigade 8, Zabok, OIB 84210581427
 7. Rješenje kojim se nalaže Zagrebačkoj burzi d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a, bez odgode, privremeno obustaviti trgovanje dionicama društva LEDO d.d., Zagreb, Čavićeva 1a, burzovne oznake LEDO, u svrhu zaštite ulagatelja te osiguravanja urednog i pravilnog trgovanja na uređenom tržištu
 8. Rješenje kojim se nalaže Zagrebačkoj burzi d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a, bez odgode, privremeno obustaviti trgovanje dionicama društva ZVIJEZDA d.d., Zagreb, Čavićeva 1, burzovne oznake ZVZD, u svrhu zaštite ulagatelja te osiguravanja urednog i pravilnog trgovanja na uređenom tržištu
 9. Rješenje kojim se nalaže Zagrebačkoj burzi d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a, bez odgode, privremeno obustaviti trgovanje dionicama društva JAMNICA d.d., Zagreb, Getaldićeva 3, burzovne oznake JMNC, u svrhu zaštite ulagatelja te osiguravanja urednog i pravilnog trgovanja na uređenom tržištu
 10. Rješenje kojim se nalaže Zagrebačkoj burzi d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a, bez odgode, privremeno obustaviti trgovanje dionicama društva TISAK d.d., Zagreb, Slavonska avenija 11a, burzovne oznake TISK, u svrhu zaštite ulagatelja te osiguravanja urednog i pravilnog trgovanja na uređenom tržištu
 11. Rješenje kojim se nalaže Zagrebačkoj burzi d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a, bez odgode, privremeno obustaviti trgovanje dionicama društva VUPIK d.d., Vukovar, Sajmište 113/C, burzovne oznake VPIK, u svrhu zaštite ulagatelja te osiguravanja urednog i pravilnog trgovanja na uređenom tržištu
 12. Rješenje kojim se nalaže Zagrebačkoj burzi d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a, bez odgode, privremeno obustaviti trgovanje dionicama društva BELJE d.d. Darda, Darda, Svetog Ivana Krstitelja 1a, burzovne oznake BLJE, u svrhu zaštite ulagatelja te osiguravanja urednog i pravilnog trgovanja na uređenom tržištu
 13. Rješenje kojim se nalaže Zagrebačkoj burzi d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a, bez odgode, privremeno obustaviti trgovanje dionicama društva PIK-VINKOVCI d.d., Vinkovci, Matije Gupca 130, burzovne oznake PIVK, u svrhu zaštite ulagatelja te osiguravanja urednog i pravilnog trgovanja na uređenom tržištu
 14. Rješenje kojim se nalaže Zagrebačkoj burzi d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a, bez odgode, privremeno obustaviti trgovanje dionicama društva ŽITNJAK d.d., Zagreb, Čavićeva 8, burzovne oznake ZTNJ, u svrhu zaštite ulagatelja te osiguravanja urednog i pravilnog trgovanja na uređenom tržištu