13. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 15. ožujka 2007. održana je 13. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

 1. Rješenje kojim se nalaže društvu STAN d.d., Dubrovnik, Između Tri Crkve 5, MBS 060016062, da u roku od 60 dana od dana dostave ovog rješenja, Središnoj depozitarnoj agenciji, radi dematerijalizacije, dostavi podatke o vrijednosnim papirima i njihovim vlasnicima iz knjiga dionica ili registra izdavatelja, te da Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dostavi dokaz o učinjenom
 2. Rješenje kojim se Jurici Vojnoviću iz Zagreba, Bijenik 38a, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 3. Rješenje kojim se Nives Gregov iz Splita, Križanićeva 3, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 4. Rješenje kojim se Branki Vučković iz Karlovca, Dr. Milana Nemičića 12, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 5. Rješenje kojim se Adriani Hucika iz Hrašćine Trgovišća, Jarek Habekov 13C, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 6. Rješenje kojim se Nikoli Jošiću iz Varaždina, Milkovićeva 3, izdaje dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 7. Rješenje kojim se Nikoli Jošiću iz Varaždina, Milkovićeva 3, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 8. Rješenje kojim se Matiji Tkaličancu iz Bjelovara, Ljudevita Gaja 5, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 9. Rješenje kojim se Ivanu Petkoviću iz Šibenika, Trg A. Hebranga 11a, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 10. Rješenje kojim se trgovačkom društvu ULJANIK PLOVIDBA d.d. Pula, Carrarina 6 odobrava prospekt o izdavanju 82.500 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 33.000.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 400,00 kuna po dionici
 11. Rješenje kojim se trgovačkom društvu AIM d.o.o., Zagreb, Gajeva 2/a, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje javnog dioničkog društva PROFICIO d.d., Zagreb, Gajeva 2/a
 12. Rješenje kojim se društvu FAMILIA d.o.o. za posredovanje u osiguranju, Zagreb, Novska 22, daje dozvola za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju
 13. Rješenje kojim se utvrđuje da je Darinka Brajković iz Vodnjana, Galižana 585, vlasnica obrta FIDIUS zastupanje u osiguranju, Vodnjan, Galižana 585, MBO 91441030, uskladila poslovanje obrta sa Zakonom o osiguranju
 14. Rješenje kojim se utvrđuje da je Slavko Vukšić iz Donjeg Miholjca, Rakitovica, Nova 82, vlasnik obrta VUKS za zastupanje u osiguranju, Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 9, MBO 90488296, uskladio poslovanje obrta sa Zakonom o osiguranju
 15. Privremeno rješenje kojim se UNIQA osiguranju d.d. Zagreb, Savska cesta 106, MBS 080297140, daje se dozvola za sklapanje i ispunjavanje ugovora o životnom osiguranju i za sklapanje i ispunjavanje ugovora o neživotnom osiguranju
 16. Rješenje kojim se Nevenu Tišmi iz Zagreba, Zagorska 43, rođenom dana 27. kolovoza 1968. godine u Zagrebu, daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave ALLIANZ ZAGREB d.d. Zagreb
 17. Rješenje kojim se Borisu Galiću iz Zagreba, Kraljevićeva 6, rođenom dana 18. prosinca 1969. godine u Koprivnici, daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave ALLIANZ ZAGREB d.d. Zagreb
 18. Rješenje kojim se daje prethodna suglasnost na povećanje temeljenog kapitala društva HPB-INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, Praška 5
 19. Rješenje kojim se daje suglasnost društvu za upravljanje investicijskim fondovima KD INVESTMENTS d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 22, na imenovanje člana Uprave društva Branka Gladovića iz Zagreba, Stupnička 4
 20. Rješenje kojim se VANJI NJAVRO KERN obnavlja licenca za ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima i traje dvije godine od dana pravomoćnosti Rješenja
 21. Rješenje kojim se SENKI FEKEŽA KLEMEN obnavlja licenca za ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima i traje dvije godine od dana pravomoćnosti Rješenja
 22. Rješenje kojim se PETRU VLAIĆU obnavlja licenca za ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima i traje dvije godine od dana pravomoćnosti Rješenja
 23. Rješenje kojim se NATAŠI IVANOVIĆ obnavlja licenca za ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima i traje dvije godine od dana pravomoćnosti Rješenja
 24. Rješenje kojim se DUBRAVKU ŠTIMCU obnavlja licenca za ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima i traje dvije godine od dana pravomoćnosti Rješenja
 25. Rješenje kojim se MARIJU RADAKOVIĆU obnavlja licenca za ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima i traje dvije godine od dana pravomoćnosti Rješenja
 26. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima HYPO ALPE ADRIA INVEST d.d., Zagreb, Trpinjska 9, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom HI – conservative
 27. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima HYPO ALPE ADRIA INVEST d.d., Zagreb, Trpinjska 9, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom HI – growth
 28. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima HYPO ALPE ADRIA INVEST d.d., Zagreb, Trpinjska 9, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom HI - cash
 29. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima HYPO ALPE ADRIA INVEST d.d., Zagreb, Trpinjska 9, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom HI – balanced
 30. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima AUREUS Invest d.o.o.., Pula, P. Preradovića 38, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom AUREUS EQUITY
 31. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Erste Invest d.o.o., Zagreb, Ilica 10/II, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Erste Money
 32. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Erste Invest d.o.o., Zagreb, Ilica 10/II, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Erste Adriatic Equity
 33. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Erste Invest d.o.o., Zagreb, Ilica 10/II, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Erste Bond
 34. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Erste Invest d.o.o., Zagreb, Ilica 10/II, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Erste Balanced
 35. Rješenje kojim se poništava transakcija sklopljena na Varaždinskoj burzi d.d. dana 15. siječnja 2007. godine, s brojem transakcije 354425, koja se odnosi na trgovinu vrijednosnim papirom oznake KTJV-R-A, izdavatelja KUTJEVO d.d. Kutjevo, ukupne količine 39.263 dionice
 36. Rješenje kojim se društvu FIMA GLOBAL INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Varaždin, Anina 2 odobrava dopuna Prospekta zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine FIMA Proprius d.d.
 37. Rješenje kojim se HOK - OSIGURANJU d.d. Zagreb, Koturaška cesta 53/II, MBS 080401248, daje dozvola za sklapanje i ispunjavanje ugovora o neživotnom osiguranju u vrsti osiguranja: ostala osiguranja od odgovornosti
 38. Rješenje kojim se HOK - OSIGURANJU d.d. Zagreb, Koturaška cesta 53/II, MBS 080401248, daje dozvola za sklapanje i ispunjavanje ugovora o neživotnom osiguranju u vrstama osiguranja: osiguranje od nezgode, zdravstveno osiguranje, osiguranje cestovnih vozila, osiguranje tračnih vozila, osiguranje zračnih letjelica, osiguranje plovila, osiguranje robe u prijevozu, osiguranje od požara i elementarnih šteta, ostala osiguranja imovine, osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica, osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila, osiguranje kredita, osiguranje jamstava, osiguranje raznih financijskih gubitaka, osiguranje troškova pravne zaštite i putno osiguranje
 39. Rješenje kojim se utvrđuje da je prilikom održavanja drugog kruga upisa i uplate dionica temeljem povećanja temeljnog kapitala Podravske banke d.d. održanog 16. prosinca 2006. godine, došlo do nepravilnosti kojima se ugrožava položaj i interesi pojedinih sudionika na tržištu kapitala