8. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 15. veljače 2007. održana je 8. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

 1. Odluka kojom se subjekti nadzora iz članka 2. Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2007. godinu («Narodne novine» br. 14/07), oslobađaju plaćanja naknada za razdoblje 01. travnja do 30. lipnja 2007. godine
 2. Rješenje kojim se nalaže društvu OSIGURANJE ZAGREB d.d. Zagreb, Ožegovićeva 16, da bivšim osiguranicima društva Addenda zdravstveno osiguranje d.d. Zagreb, Ulica A. Hebranga 21, čije su ugovore o osiguranju preuzeli temeljem Ugovora o prijenosu portfelja Addenda zdravstveno osiguranje d.d. sklopljenog dana 17. svibnja 2006. godine, izda potvrde o premijama osiguranja plaćenim u 2006. godini po tim ugovorima, u roku od tri dana od dana primitka ovog rješenja
 3. Rješenje kojim se društvu Hoteli Vodice d.d., Ljudevita Gaja bb, Vodice, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva u kotaciju javnih dioničkih društava
 4. Rješenje kojim se Marinu Hrešiću iz Rijeke, J.P.Kamova 15, rođenom 07. travnja 1971. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti člana uprave ovlaštenog društva Erste vrijednosni papiri Zagreb d.o.o. Zagreb, Varšavska 3-5
 5. Rješenje kojim se Zagrebačkoj burzi d.d. Zagreb, Ksaver 200, odobravaju Izmjene Statuta Zagrebačke burze, od 31. siječnja 2007. godine
 6. Rješenje kojim se društvu PALACE HOTEL ZAGREB d.d. Zagreb, Strossmayerov trg 10, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva PALACE HOTEL ZAGREB d.d. Zagreb u kotaciju javnih dioničkih društava
 7. Rješenje kojim se trgovačkom društvu FIMA VALIDUS d.d., Varaždin, Anina ulica 2, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje javnog dioničkog društva VARTEKS d.d., Varaždin, Zagrebačka 94
 8. Rješenje kojim se JUROSLAVU BULJUBAŠIĆU iz Splita, Mihanovićeva 36c, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje javnog dioničkog društva BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA d.d., Split, 114. brigade 9
 9. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo TALITER d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Zagreb, Zagrebačka cesta 145/a, MBS 080537577, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
 10. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo A. N. I. - TIM d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Zagreb, Kriveljski put 2/B, MBS 080435722, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
 11. Rješenje kojim se društvu MAKSI MIRO društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju, Zagreb, Božidarevićeva 9, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 12. Rješenje kojim se utvrđuje da je Manuela Crnoja iz Vuke, Osječka 200, vlasnica obrta RIZIKO za zastupanje u osiguranju, Vuka, Osječka 200, MBO 92495320, uskladila poslovanje obrta sa Zakonom o osiguranju
 13. Rješenje kojim se utvrđuje da je Vlasta Muster iz Zagreb, Nova cesta 4, vlasnica obrta PREMIJA-M agencija za zastupanje u osiguranju, Zagreb, Nova cesta 4, MBO 92141218, uskladila poslovanje obrta sa Zakonom o osiguranju
 14. Rješenje kojim se utvrđuje da je Vinko Mance iz Slavonskog Broda, Podvinjska 55, vlasnik obrta Agencija UNO zastupanje u osiguranju, Slavonski Brod, Trg Pobjede 9, MBO 90393546, uskladio poslovanje obrta sa Zakonom o osiguranju
 15. Rješenje kojim se Goranu Mrkonjiću iz Slavonskog Broda, Đure Pilara 4/4, vlasniku obrta GOGI za zastupanje u osiguranju, Slavonski Brod, Matije Gupca 28, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 16. Rješenje kojim se daje odobrenje Jasminki Horvat Martinović iz Zagreba, Nemetova 9, rođenoj dana 07. kolovoza 1970. godine u Zagrebu, za obavljanje funkcije člana uprave Generali osiguranje d.d. Zagreb, Hektorovićeva 2, MBS 080122389
 17. Rješenje kojim se daje odobrenje Zdravku Deanoviću iz Zagreba, Božidara Magovca 47, rođenom dana 29. travnja 1958. godine u Sisku, za obavljanje funkcije člana uprave Generali osiguranja d.d. Zagreb, Hektorovićeva 2, MBS 080122389
 18. Rješenje kojim se daje odobrenje Darinku Ivkoviću iz Zagreba, Lička 35, rođenom dana 04. studenog 1964. godine u Livnu, Bosna i Hercegovina, za obavljanje funkcije člana uprave EUROHERC osiguranja d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 282, MBS 060012147
 19. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima CAIB Invest d.o.o. Zagreb, Ulica Frane Petrića 2, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom SELECT EUROBOND
 20. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima CAIB Invest d.o.o. Zagreb, Ulica Frane Petrića 2, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom SELECT NOVČANI
 21. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima CAIB Invest d.o.o. Zagreb, Ulica Frane Petrića 2, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom SELECT EUROPE
 22. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima ADRIATICA CAPITAL d.o.o., Zagreb, Basaričekova 22, odobrava osnivanje AC RUSIJA otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 23. Rješenje kojim se društvu FIMA Global Invest d.o.o. za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima, Varaždin, Anina 2, odobrava Prospekt i Statut, zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, BREZA-INVEST d.d., Varaždin, Anina 2
 24. Pravilnik kojim se uređuje obvezni sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja i obvezni sadržaj prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom
 25. Pravilnik kojim se uređuje obvezni sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja i obvezni sadržaj prospekata zatvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom
 26. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima ZB Invest d.o.o. Zagreb, Cesarčeva 2, odobrava novi Prospekt i Statut ZB bond otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 27. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima ZB Invest d.o.o. Zagreb, Cesarčeva 2, odobrava novi Prospekt i Statut ZB euroaktiv otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 28. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima ZB Invest d.o.o. Zagreb, Cesarčeva 2, odobrava se novi Prospekt i Statut ZB europlus otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 29. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima ZB Invest d.o.o. Zagreb, Cesarčeva 2, odobrava novi Prospekt i Statut ZB global otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 30. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima ZB Invest d.o.o. Zagreb, Cesarčeva 2, odobrava novi Prospekt i Statut ZB plus otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 31. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima ZB Invest d.o.o. Zagreb, Cesarčeva 2, odobrava novi Prospekt i Statut ZB trend otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 32. Odluka o referentnom prinosu obveznih mirovinskih fondova u 2006. godini
 33. Odluka o najvišem postotku naknade banke skrbnika za 2007. godinu
 34. Odluka o usklađenju jamstvenog pologa za 2006. godinu