56. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 14. prosinca 2006. održana je 56. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

 1. Pravilnik o obveznom sadržaju ugovora između zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom i društva za upravljanje
 2. Rješenje kojim se društvu BLUE MAGIC LIMITED, PO Box 858, 5 Bond Street, St. Helier, Jersey, JE4 0YU Channel Islands, odobrava se objavljivanje ponude za preuzimanje javnog dioničkog društva HOTEL KOMPAS d.d., Dubrovnik, Kralja Zvonimira 56
 3. Rješenje kojim se trgovačkom društvu METROHOLDING d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 5, odobrava se objavljivanje ponude za preuzimanje javnog dioničkog društva PARTNER BANKA d.d., Zagreb, Vončinina 2
 4. Rješenje kojim se Jošku Doriću iz Splita, Put Firula 17, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 5. Rješenje kojim se Jošku Doriću iz Splita, Put Firula 17, izdaje dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 6. Rješenje kojim se društvu KD Upravljanje imovinom d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 22, MBS: 080523079, izdaje na neodređeno vrijeme dozvola za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34. Zakona o tržištu vrijednosnih papira
 7. Rješenje kojim se Zvonimiru Mariću iz Zagreba, Kneza Lj. Posavskog 25, izdaje dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 8. Rješenje kojim se Lidiji Gamulin iz Zagreba, Ribnjak 10, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 9. Rješenje kojim se društvu A.A.R. d.o.o. za posredovanje u osiguranju, Zagreb, Jurja Žerjavića 8/I, daje dozvola za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju
 10. Pravilnik o postupku, uvjetima i načinu pripajanja otvorenih investicijskih fondova
 11. Pravilnik o minimalnim standardima i načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva osiguranja
 12. Pravilnik o načinu obračuna i rokovima uplate doprinosa te načinu vođenja i uporabi imovine namijenjene za obveze garancijskog fonda
 13. Rješenje kojim se društvu OTP BANKA HRVATSKA d.d. Zadar, Ulica domovinskog rata 3, MBS 060000531, daje se suglasnost za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju
 14. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo FORTIUS d.o.o. za posredovanje u osiguranju, Zagreb, Ljudevita Gaja 7, MBS 080470038 usklađeno sa Zakonom o osiguranju
 15. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo INTERCESSOR d.o.o. za posredovanje u osiguranju d.o.o. Zagreb, Bednjanska 14, MBS 080463445 usklađeno sa Zakonom o osiguranju
 16. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo K&K d.o.o. za posredovanje u osiguranju, Zagreb, 3. Bijenički ogranak 18, MBS 080452643 usklađeno sa Zakonom o osiguranju.
 17. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo PATRONUS d.o.o. Samobor, Perkovčeva 57, MBS 080485947, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
 18. Rješenje kojim se GRADU SPLITU, Split, Obala kneza Branimira 17, odobrava prospekt o izdavanju municipalnih obveznica 2. tranše javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od EUR 4.000.000,00 u denominaciji od EUR 1, dospijeća 2013. godine
 19. Rješenja kojima se daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju obrtnicima koji su uskladili poslovanje sa Zakonom o osiguranju
 20. Rješenja kojima se daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju društvima za zastupanje u osiguranju koja su uskladila poslovanje sa Zakonom o osiguranju