42. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 14. rujna 2006. održana je 42. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

  1. Rješenje kojim se Varaždinskoj burzi d.d. Varaždin, Kapucinski trg 2/I, odobravaju Izmjene i dopune Pravila članstva i trgovanja na Varaždinskoj burzi d.d.
  2. Rješenje kojim se trgovačkom društvu Hospitalija trgovina d.o.o., Sveta Nedelja, Vojvodići bb odobrava Prospekt o izdavanju obveznica javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od HRK 75.000.000,00, u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2009. godine
  3. Rješenje kojim se trgovačkom društvu LAGUNA NOVIGRAD d.d. Novigrad Škverska bb odobrava Prospekt o izdavanju redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 40.700.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 370,00 kuna po dionici
  4. Rješenje kojim se trgovačkom društvu TORA d.o.o., Ladislav, Ladislav bb, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje javnog dioničkog društva BRESTOVAC d.d., Garešnički Brestovac, Brestovačka ulica 33
  5. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima POBA ICO INVEST d.o.o., Zagreb, Miramarska 23, daje odobrenje za poslovanje i suglasnost na imenovanje članova Uprave društva Božane Kovačević i Renate Grčar
  6. Rješenje kojim se nalaže društvu PALACE HOTEL ZAGREB d.d., sa sjedištem u Zagrebu, da u roku od 60 dana od dostave ovog rješenja uvrsti svoje dionice u kotaciju javnih dioničkih društava burze, te da Hrvatskoj Agenciji za nadzor financijskih usluga dostavi dokaz o učinjenom