26. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 14. lipnja 2006. održana je 26. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

  1. Rješenje kojim se daje suglasnost društvu za upravljanje investicijskim fondovima Ilirika Investments d.o.o. Zagreb, Palmotićeva 10, na imenovanje člana Uprave društva, Goran Borojević iz Zagreba, Vojnovićeva 1
  2. Rješenje kojim se daje suglasnost, Allianz ZB d.o.o društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, na imenovanje članova Nadzornog odbora društva Petra-Pierre Mateka, iz Zagreba, Hrvatskog proljeća 28. i Miroslava Klepača iz Samobora, Vladimira Ruždjaka 24
  3. Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicijskim fondovima JADRAN INVEST d.o.o. Zagreb, Savska cesta 141, odobrava izmjena i dopuna Prospekta i Statuta JADRAN KAPITAL d.d. zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine, Zagreb, Savska cesta 141
  4. Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicijskim fondovima ZB Invest d.o.o. Zagreb, Cesarčeva 2, odobrava osnivanje ZB aktiv otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
  5. Rješenje kojim se Zoranu Kordi iz Zagreba, Bosiljevska 20, oduzima dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika
  6. Rješenje kojim se odobrava društvima za osiguranje koja obavljaju poslove obveznih osiguranja u prometu primjena zajedničkih uvjeta osiguranja i premijskog sustava s jedinstvenim osnovicama funkcionalne premije osiguranja za vrste osiguranja iz članka 2. stavka 1. točke 1. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu
  7. Pravilnik o vrednovanju imovine fonda hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihove obitelji
  8. Rješenje kojim se Zagrebačkoj burzi d.d. odobravaju Statut i Pravila o izmjenama Pravila Zagrebačke burze