9. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 14. veljače 2008. održana je 9. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

 1. Rješenje kojim se Tomislavu Kalauzu iz Zagreba, Antuna Štrbana 12, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 2. Rješenje kojim se Davoru Đereku iz Splita, Mihanovićeva 8, rođenom 04. lipnja 1972. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti rukovoditelja u ovlaštenom društvu Fima vrijednosnice d.o.o., Varaždin, Anina 2
 3. Rješenje kojim se Bojanu Vukoviću iz Velike Gorice, Slavka Kolara 4, izdaje dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 4. Rješenje kojim se Daliboru Balgaču iz Kutine, Moslavačka 44, izdaje dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 5. Rješenje kojim se Filipu Jeliću iz Zagreba, Brune Bušića 38, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 6. Rješenje kojim se društvu COMPLETE LINE d.o.o., Sisak, Stjepana i Antuna Radića 8a, izdaje na neodređeno vrijeme dozvola za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34. Zakona o tržištu vrijednosnih papira
 7. Rješenje kojim se trgovačkom društvu VELEBIT OSIGURANJE d.d. Zagreb, Savska cesta 144a, odobrava prospekt o izdavanju 163.550 redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti 100 kuna, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti od 16.355.000,00 kuna
 8. Rješenje kojim se trgovačkom društvu VELEBIT ŽIVOTNO OSIGURANJE d.d. Zagreb, Savska cesta 144a, odobrava prospekt o izdavanju 163.550 redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti 100 kuna, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti od 16.355.000,00 kuna
 9. Rješenje kojim se Kitici Mioč iz Zagreba, Ulica Lavoslava Švarca 7, daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva Croatia Lloyd d.d. za reosiguranje, Zagreb, Ulica grada Vukovara 62, MBS 080042688
 10. Rješenje kojim se Robertu Studeu iz Zagreba, Ksaver 68, rođenom dana 24. srpnja 1951. godine u Splitu, daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva Croatia Lloyd d.d. za reosiguranje, Zagreb, Ulica grada Vukovara 62, MBS 080042688
 11. Rješenje kojim se Borislavu Lipiću iz Vodica, Ante Grgureva Kukure 18, osnivaču obrta LB obrt za zastupanje u osiguranju, Vodice, Ante Grgureva Kukure 18, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 12. Rješenje kojim se društvu INTERINVEST d.o.o. za upravljanje fondovima, Zagreb, Ulica grada Vukovara 284/9, odobrava Prospekt i Statut zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom VELEBIT d.d., zatvoreni investicijski fond, Zagreb, Ulica grada Vukovara 284/9
 13. Pravilnik o osobama ovlaštenim za prodaju i promicanje prodaje udjela investicijskih fondova s privatnom ponudom
 14. Pravilnik o vrstama i podvrstama investicijskih fondova s javnom i privatnom ponudom
 15. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Fima Global Invest d.o.o., Varaždin, Anina 2, odobravaju se izmjene Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Fima Bond
 16. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Fima Global Invest d.o.o., Varaždin, Anina 2, odobravaju se izmjene Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Fima Equity
 17. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Fima Global Invest d.o.o., Varaždin, Anina 2, odobravaju se izmjene Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Fima Maximum
 18. Rješenje kojim se daje suglasnost društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICF Invest d.o.o., Zagreb, Miramarska 24, na imenovanje člana Uprave društva Velimira Šonje, iz Zagreba, Ivana Kukuljevića 32
 19. Rješenje kojim se daje suglasnost društvu za upravljanje investicijskim fondovima Interinvest d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 284/9, na imenovanje člana Uprave društva Marija Kanceljaka, iz Zagreba, Dolovska 29
 20. Rješenje kojim se trgovačkom društvu KOMPAS d.d., Zagreb, Teslina 12, odobrava prospekt o izdavanju 2.500 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 500.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 200,00 kuna po dionici