70. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 13. prosinca 2007. održana je 70. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

 1. Pravilnik o dodatnim kriterijima ulaganja i investicijskim ograničenjima mirovinskih fondova
 2. Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2008. godinu
 3. Rješenje kojim se Jurici Pevecu iz Zagreba, Ozaljska 43, oduzima dozvola za obavljanje poslova brokera
 4. Rješenje kojim se Jurici Pevecu iz Zagreba, Ozaljska 43, oduzima dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika
 5. Rješenje kojim se Anti Lučiću iz Zagreba, Antuna Šoljana 9, oduzima dozvola za obavljanje poslova brokera
 6. Rješenje kojim se Anti Lučiću iz Zagreba, Antuna Šoljana 9, oduzima dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika
 7. Rješenje kojim se društvu Societe Generale-Splitska banka dioničko društvo, Split, Ruđera Boškovića 16, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva Societe Generale-Splitska banka dioničko društvo, Split, Ruđera Boškovića 16, u kotaciju javnih dioničkih društava
 8. Rješenje kojim se trgovačkom društvu GP KRK d.d., Krk, Stjepana Radića 31, odobrava prospekt o izdavanju 20.890 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 7.968.200,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 380,00 kuna po dionici
 9. Rješenje kojim se GRADU SPLITU, Split, Obala Kneza Branimira 17, odobrava objavljivanje podataka prilikom uvrštenja municipalnih obveznica izdanih javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od EUR 8.100.000,00, u denominaciji od EUR 1, dospijeća 2015. godine, u prvu kotaciju Zagrebačke burze
 10. Rješenje kojim se društvu A.E.Z. d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Ivanić-Grad, Trg V. Nazora 10, daje dozvola za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju isključivo za vrste osiguranja: osiguranje od nezgode i osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila u Stanicama za tehnički pregled vozila: H -104, CVH STP KUTINA u Kutini, Lj. Posavskog 25 i H -125, CVH STP CENTAR u Popovači, Moslavačka b.b
 11. Rješenje kojim se Tomi Računici iz Šibenika, P. Preradovića 28, vlasniku obrta ASTRAL, obrt za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, Šibenik, P. Preradovića 28, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 12. Rješenje kojim se društvu STARFIN INTERNACIONAL ZASTUPANJE d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 22, MBS: 080507175, oduzima dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 13. Rješenje kojim se odobravaju izmjene i dopune, te pročišćeni tekst Statuta Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda, kojim upravlja Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o., Zagreb, Magazinska 69
 14. Zaključak kojim se obustavlja upravni postupak pokrenut povodom zahtjeva nadzornog odbora društva Zagra Leasing d.o.o., Zagreb, Vodnikova 13, MBS:080448173, za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave za Zorana i Krešimira Steinbauera te upravni postupak pokrenut povodom zahtjeva društva Zagra Leasing d.o.o., Zagreb, Vodnikova 13, MBS: 080448173, za obavljanje poslova leasinga
 15. Rješenje kojim se Kristijanu Buku iz Zagreba, Braće Domany 6, rođenom dana 09. rujna 1972. godine u Rijeci, daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave ALLIANZ ZAGREB d.d. Zagreb, Selska cesta 136 - 138, MBS 080004103
 16. Rješenje kojim se Slavenu Dobriću iz Zagreba, Novska 26, rođenom dana 29. ožujka 1971. godine u Zagrebu, daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave ALLIANZ ZAGREB d.d. Zagreb, Selska cesta 136 - 138, MBS 080004103