46. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 13. rujna 2007. održana je 46. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

 1. Rješenje kojim se Dariu Bjelkanoviću iz Zagreba, Kopernikova 1, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 2. Rješenje kojim se Davoru Vorihu iz Zagreba, Kancelak 6, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 3. Rješenje kojim se Davoru Vorihu iz Zagreba, Kancelak 6, izdaje dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 4. Rješenje kojim se društvu CROATIA LLOYD d.d. Zagreb, Ulica Grada Vukovara 62, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva CROATIA LLOYD d.d., Zagreb, u kotaciju javnih dioničkih društava
 5. Rješenje kojim se Dubravki Kolarić iz Zagreba, I Novoselski odvojak 5, rođenoj 31. srpnja 1960. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti rukovoditelja u ovlaštenom društvu Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, Jurišićeva 4
 6. Rješenje kojim se Nikoli de Frankopanu iz Zagreba, Trg bana Jelačića 12, rođenom 18. prosinca 1975. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti člana uprave ovlaštenog društva APEX VRIJEDNOSNICE d.o.o., Zagreb, Gundulićeva 16
 7. Rješenje kojim se Mateju Modrovčiću iz Petrinje, Ivane Brlić Mažuranić 7, oduzima dozvola za obavljanje poslova brokera
 8. Rješenje kojim se daje suglasnost društvu CARDIF OSIGURANJE d.d. Zagreb, Ivana Lučića 2/a, da obavljanje unutarnje revizije povjeri osobi koja nije u radnom odnosu s tim društvom za osiguranje
 9. Rješenje kojim se Moniki Brzović iz Velike Mlake, Mateja Basarovića 12, rođenoj dana 28. siječnja 1970. godine u Splitu, daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva Basler životno osiguranje d.d. Zagreb, Vukovarska 269d , MBS 080373222
 10. Rješenje kojim se društvu GRUBIŠIĆ d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Split, Gundulićeva 26A, daje se dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 11. Rješenje kojim se društvu ZAGREB AGENCIJA d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Zadar, Franje Alfirevića 13, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 12. Rješenje kojim se društvu ZASTUPANJE U OSIGURANJU SIGET d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Zagreb, Siget 17, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, koje je dužno obavljati kao isključivu djelatnost
 13. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Erste Invest d.o.o., Zagreb, Ilica 10, odobrava osnivanje Erste Aggressive otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 14. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Erste Invest d.o.o., Zagreb, Ilica 10, odobrava osnivanje Erste Conservativa otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 15. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Erste Invest d.o.o., Zagreb, Ilica 10, odobrava osnivanje Erste Moderate otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 16. Rješenje kojim društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB – Invest d.o.o. Zagreb, Praška 5, odobrava osnivanje HPB Omega otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom
 17. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima MP Invest d.d., iz Zagreba, daje odobrenje za poslovanje
 18. Rješenje kojim se daje suglasnost društvu za upravljanje investicijskim fondovima MP Invest d.d., Zagreb, na imenovanje člana Uprave društva Aleša Berka Skoka iz Kamnika, Na produ 1, Republika Slovenija
 19. Rješenje kojim se daje suglasnost društvu za upravljanje investicijskim fondovima MP Invest d.d., Zagreb, na imenovanje člana Uprave društva Ivana Ivina iz Zagreba, Golubovac 5
 20. Rješenje kojim se Miliju Lapiću iz Zagreba, Hećimovićeva 1, rođenom dana 10. veljače 1958. godine u Sarajevu, daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva Raiffeisen Leasing d.o.o, Zagreb, Radnička cesta 43, MBS 080315223
 21. Zaključak kojim se obustavlja upravni postupak pokrenut povodom zahtjeva nadzornog odbora društva UniCredit Leasing Croatia d.o.o., Zagreb, Heinzelova 33, za izdavanje odobrenja Geraldu Kernu iz Republike Austrije, Salzburg, Römergasse 11, za obavljanje funkcije člana uprave društva UniCredit Leasing Croatia d.o.o.
 22. Rješenje kojim se utvrđuje da je za društvo Konikom d.o.o. iz Osijeka, Ulica Jablanova 43, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod MBS: 030029774 dana 2. listopada 2004. godine nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje trgovačkog društva Slavonijatekstil d.d., Osijek, Ulica Jablanova 43, koje je društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod MBS: 030003148 jer je tog dana proteklo 18 mjeseci od dana 2. travnja 2003. godine, kada je društvo steklo 30 dionica Slavonijatekstila d.d., Osijek, Ulica Jablanova 43, putem javne dražbe na Varaždinskoj burzi, nakon čega je raspolagalo s 9.051 dionica, što čini 85,07% glasova