33. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 13. srpnja 2006. održana je 33. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

  1. Rješenje kojim se društvu DALMATIEN BETEILIGUNGS GmbH, Klagenfurt, Kurandtplatz 1, Republika Austrija, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje javnog dioničkog društva MARASKA d.d., Zadar, Obala kneza Trpimira 7
  2. Rješenje kojim se Društvu CONING TURIZAM d.d. Varaždin, A. Šenoe 4-6, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva CONING TURIZAM d.d. Varaždin u kotaciju javnih dioničkih društava
  3. Rješenje kojim se odobrava društvima za osiguranje koja obavljaju poslove obveznih osiguranja u prometu primjena zajedničkih uvjeta osiguranja za vrste osiguranja iz članka 2. stavka 1. točke 2. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu
  4. Rješenje kojim se Jasni Komljenović iz Zagreba, Kanalski put 2/3, daje ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara
  5. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima CEBA INVEST d.o.o., Zagreb, Jurišićeva 3, daje odobrenje za poslovanje i suglasnost na imenovanje članova Uprave društva Sanje Osrečki iz Zagreba i Zorana Petrovića iz Zagreba
  6. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICAM d.o.o. Zagreb, Preradovićeva 14, odobrava osnivanje i prijava upisa u registar fondova OXYGEN otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom
  7. Rješenje kojim se društvu METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269d, odobrava prospekt o izdavanju obveznica javnom ponudom