33. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 13. lipnja 2007. održana je 33. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

 1. Rješenje kojim se Dunji Babić iz Zagreba, Deanovečka 20, rođenoj 18. srpnja 1970. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti člana uprave ovlaštenog društva AUCTOR d.o.o. Zagreb, Palmotićeva 2
 2. Rješenje kojim se Davoru Klasniću iz Siska, Bitoljska 27, izdaje dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 3. Rješenje kojim se Draženu Vidmanu iz Ivanca, V. Nazora 77, oduzima dozvola za obavljanje poslova brokera
 4. Rješenje kojim se Hrvoju Šimiću iz Zagreba, Krežmina 1, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 5. Rješenje kojim se Jeleni Ivančić iz Zagreba, Šljivoševačka 2, izdaje dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 6. Rješenje kojim se Zdenku Šošiću iz Kastva, Rešetari 24, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme.
 7. Rješenje kojim se Ivanki Štimac iz Rijeke, Braće Monjac 14, vlasnici obrta CRO-POLIS za zastupanje u osiguranju, Matulji, M. Frlana 32, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 8. Rješenje kojim se društvu AK POLICA društvo za zastupanje u osiguranju d.o.o., Varaždin, Gospodarska ulica 58, daje dozvola za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju isključivo za vrste osiguranja:osiguranje od nezgode i osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila u stanici za tehnički pregled vozila HRVATSKOG AUTOKLUBA TEMELJNI AUTOKLUB „VARAŽDIN“, Varaždin, Gospodarska 58, reg. broj: 05000442
 9. Rješenje kojim se društvu NIR d.o.o. posredovanje u osiguranju, Zagreb, Ulica grada Vukovara 271, daje dozvola za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju
 10. Rješenje kojim se društvu ZASTUPANJE – PRESEČKI d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Krapina, Frana Galovića 15, daje dozvola za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju isključivo za vrste osiguranja: osiguranje od nezgode i osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila u stanicama za tehnički pregled vozila H-078, STP "PRESEČKI GRUPA" d.o.o., Krapina, Frana Galovića 15 i H- 045 STP „TM – CROATIATRANS“ d.o.o., Zlatar, Trg slobode 1.
 11. Rješenje kojim se daje suglasnost društvu Croatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o., Miramarska 22, Zagreb, na imenovanje članice Uprave društva Veronike Šapine-Pezelj iz Zagreba, Kučerina 15
 12. Rješenje kojim se daje suglasnost Raiffeisen mirovinskom društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d., iz Zagreba, Magazinska 69, na imenovanje člana Uprave društva Srećka Žganeca iz Varaždina, Koprivnička 9
 13. Rješenje kojim se utvrđuje da je za društvo Termotehnika d.d. iz Zagreba, Ilica 370, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080183641, za društvo Mlinoopskrba d.d. iz Zagreba, Ilica 370, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080098489, kao i za Korada Soldatića iz Pule, Bruna Kosa 6, Renatu Soldatić iz Pule, Bruna Kosa 6 i Amaliu Soldatić iz Pule, Valvazorova 9 dana 13. kolovoza 2004. godine nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje trgovačkog društva Brionka d.d., Pula, Tršćanska 35, koje je društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS: 040051487, jer su temeljem zajedničkog djelovanja tog dana zajedno raspolagali s 32.802 dionice, što čini 26,62% glasova
 14. Rješenje kojim se odobrava primjena I. izmjene i dopune Zajedničkog premijskog sustava za obvezno osiguranje vlasnika brodice na motorni pogon odnosno jahte od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama