47. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 12. listopada 2006. održana je 47. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

  1. Rješenje kojim se trgovačkom društvu KONČAR-SKLOPNA POSTROJENJA d.d., Sesvete, odobrava se prospekt o izdavanju redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 4.098.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 300,00 kuna po dionici
  2. Rješenje kojim se Moniki Brzović iz Velike Mlake, Mateja Basarovića 12, rođenoj dana 28. siječnja 1970. godine u Splitu, daje ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara.
  3. Rješenje kojim se odobrava tvrtki TBIH Financial Services Group N.V. Nizozemska, Amsterdam, Prins Hendriklaan 52, stjecanje 3.230 redovnih dionica društva OSIGURANJE HELIOS d.d. Zagreb, Poljička 5, MBS 080003004, čime stječe 100% udjela u temeljnom kapitalu društva OSIGURANJE HELIOS d.d. Zagreb, Poljička 5, MBS 080003004.
  4. Rješenje kojim se društvu BORDERO posredovanje d.o.o. za posredovanje u osiguranju sa sjedištem u Zagrebu, Knežija 10., izdaje dozvola za obavljanje djelatnosti posredovanja u osiguranju
  5. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima ILIRIKA Investments d.o.o. Zagreb, odobrava izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Ilirika Jugoistočna Europa (Ilirika JIE).
  6. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima ILIRIKA Investments d.o.o. Zagreb, odobrava izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Ilirika Jugoistočna Europa Balanced (Ilirika JIE Balanced).
  7. Rješenje kojim se daje suglasnost društvu za upravljanje investicijskim fondovima KD Investments d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 22, na imenovanje člana Uprave društva, Hrvoja Japunčića iz Zagreba, Bogovićeva 1b
  8. Rješenje kojim se odbija zahtjev za odobrenjem imenovanja člana uprave društva za upravljanje investicijskim fondovima KD Investments d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 22