51. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 12. kolovoza 2016. održana je 51. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

  1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2016. godinu
  2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
  3. Rješenje kojim se OTP invest društvu za upravljanje fondovima d.o.o. Zagreb, Petrovaradinska 1, OIB: 96261939721, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje UCITS fondom „OTP MULTI 2“
  4. Uputa za popunjavanje financijskih i dodatnih izvještaja faktoring društava
  5. Rješenje kojim se Vesni Lončar daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave društva PRVI FAKTOR d.o.o., Zagreb, Hektorovićeva 2, OIB: 63278028623, na mandat od 2 (dvije) godine
  6. Rješenje kojim se društvu za zastupanje u osiguranju ZASTUPANJE VRBANI d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Hrgovići 45, Zagreb, OIB 55984520406, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju u stanici za tehnički pregled vozila H-094 CVH STP „SUNJA“ u Sunji, Sajmište 2, u vrstama osiguranja: osiguranje od nezgode, uključujući ozljede na radnom mjestu i profesionalne bolesti; osiguranje cestovnih vozila, osim tračnih vozila; osiguranje robe u prijevozu, uključujući robu, prtljagu i druga dobra, koje pokriva sva oštećenja ili gubitak robe u prijevozu ili prtljage, bez obzira na oblik prijevoza; osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila koje pokriva sve vrste odgovornosti koje proizlaze iz upotrebe motornih vozila na vlastiti pogon, uključujući odgovornost prijevoznika; osiguranje troškova pravne zaštite koje pokriva troškove pravne zaštite i troškove sudskog ili kojeg drugog postupka i osiguranje pomoći (asistencija) koje pokriva pomoć pruženu osobama koje zapadnu u teškoće za vrijeme puta, izvan doma ili uobičajenog boravišta
  7. Rješenje kojim se Josipu Lukendi, osnivaču obrta DLZ, obrt za zastupanje u osiguranju, Josip Lukenda, Šumska 12, Osijek, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  8. Rješenje kojim je Slavku Vukšiću, vlasniku obrta VUKS OBRT ZA ZASTUPANJE, TRG ANTE STARČEVIĆA 9., VL. SLAVKO VUKŠIĆ, prestala važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdana 15. ožujka 2007. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I-453-02/07-37/27, URBROJ: 326-112-07-3
  9. Rješenje kojim se Sendi Vinski, osnivaču obrta AZ Infinity, obrt za zastupanje u osiguranju, Sendi Vinski, Korzo 35, Rijeka, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju