12. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 18. ožujka 2020. na 12. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Igora Pernara za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora PBZ CROATIA OSIGURANJE dioničko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 44, OIB: 20455535575, na mandat u trajanju od četiri (4) godine
  2. Rješenje kojim se preddruštvu 10x d.o.o. za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Natkrižovljanu, Općina Cestica, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  3. Rješenje kojim se Mati Diviziću, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju NAVIGATIO GO, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, VL. MATO DIVIZIĆ, DUBROVNIK, DR. ANTE STARČEVIĆA 24, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  4. Rješenje kojim se izdaje odobrenje Generali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 106, OIB: 61865183767, za preuzimanje poslova upravljanja nad SQ Flow otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom, ISIN HRZDINUCASH6, od SQ Capital d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Prilaz Gjure Deželića 43, OIB: 54009254385
  5. Rješenje kojim se društvu Raiffeisen Leasing d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 43, OIB: 75346450537, radi otklanjanja utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti, nalaže: od dana zaprimanja ovoga Rješenja s primateljima leasinga sklapati ugovore o leasingu na jasan i razumljiv način tako da u: ugovorima o financijskom leasingu bude određena vrsta kamatne stope na temelju koje se izračunava leasing rata, a u slučaju ugovaranja promjenjive kamatne stope budu navedeni uvjeti za promjenu kamatne stope i parametara koji utječu na njezinu promjenu, način promjene kamatne stope, razdoblja promjene kamatne stope te način i rokovi obavještavanja primatelja leasinga o tim promjenama; ugovorima o operativnom leasingu bude jasno određena vrsta leasing obroka, a u slučaju ugovaranja promjenjivog leasing obroka budu navedeni uvjeti za promjenu leasing obroka i parametara koji utječu na njegovu promjenu, način promjene leasing obroka, razdoblja promjene leasing obroka te način i rokovi obavještavanja primatelja leasinga o tim promjenama; u roku od 30 dana od zaprimanja ovog Rješenja dostaviti pisano očitovanje Hanfi o aktivnostima koje je poduzelo prema svim primateljima leasinga čije su ugovorne obveze neosnovano i netransparentno jednostrano izmijenjene Odlukama Uprave o korekciji fiksnog dijela kamatne stope (marže) donesenim u razdoblju od 31. listopada 2008. do 28. ožujka 2013. godine; te se Društvu nalaže se da u roku od 5 (pet) dana od dana primitka ovoga rješenja, na početnoj internetskoj stranici društva Raiffeisen Leasing d.o.o., objavi da je Hanfa donijela ovo rješenje dana 18. ožujka 2020., sa mrežnom poveznicom na internetsku stranicu Hanfe na kojoj je ovo rješenje objavljeno i tu obavijest drži na početnoj internetskoj stranici neprekidno 60 (šezdeset) dana