56. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 11. listopada 2007. održana je 56. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

 1. Rješenje kojim se GRADU OSIJEKU, Osijek, Kuhačeva 9, odobrava dopuna prospekta o izdavanju municipalnih amortizirajućih obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od 25.000.000,00 HRK, u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2017. godine, koji je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga odobrila rješenjem klasa: UP/I-451-04/07-11/17, ur.broj: 326-111/07-4 od 02. kolovoza 2007. godine
 2. Rješenje kojim se Viktoru Milanoviću iz Samobora, Odvojak Vjekoslava Klaića 11, rođenom dana 10. srpnja 1970. godine u Zenici, Bosna i Hercegovina, daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave Generali osiguranja d.d. Zagreb, Hektorovićeva 2, MBS 080122389
 3. Rješenje kojim se društvu ALLIANZ REOSIGURANJE d.d. Zagreb, Selska cesta 136-138, MBS 080509277, daje dozvola isključivo za poslove sklapanja reosiguranja
 4. Rješenje kojim se društvu CROATIA LLOYD d.d. za reosiguranje, Zagreb, Ulica grada Vukovara 62, MBS 080042688, daje dozvola isključivo za poslove sklapanja i ispunjavanja ugovora o reosiguranju
 5. Rješenje kojim se društvu GRAWE Hrvatska d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 5, MBS 080042838, daje dozvola za sklapanje i ispunjavanje ugovora o životnom osiguranju i neživotnom osiguranju u vrstama osiguranja: osiguranje od nezgode, zdravstveno osiguranje, osiguranje cestovnih vozila, osiguranje plovila, osiguranje robe u prijevozu, osiguranje od požara i elementarnih šteta, ostala osiguranja imovine, osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica, osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila, ostala osiguranja od odgovornosti, osiguranje kredita, osiguranje raznih financijskih gubitaka i putno osiguranje
 6. Rješenje kojim se društvu ALLIANZ ZAGREB d.d. Zagreb, Selska cesta 136 - 138, MBS080004103, daje dozvola za sklapanje i ispunjavanje ugovora o životnom osiguranju i neživotnom osiguranju u vrstama osiguranja: osiguranje od nezgode, zdravstveno osiguranje, osiguranje cestovnih vozila, osiguranje tračnih vozila, osiguranje zračnih letjelica, osiguranje plovila, osiguranje robe u prijevozu, osiguranje od požara i elementarnih šteta, ostala osiguranja imovine, osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica, osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila, ostala osiguranja od odgovornosti, osiguranje kredita, osiguranje jamstava, osiguranje raznih financijskih gubitaka i putno osiguranje
 7. Rješenje kojim se društvu BASLER OSIGURANJE d.d. Zagreb, Vukovarska 269d, MBS 080356936, daje dozvola za sklapanje i ispunjavanje ugovora o neživotnom osiguranju u vrstama osiguranja: osiguranje od nezgode, osiguranje od požara i elementarnih šteta, ostala osiguranja imovine, ostala osiguranja od odgovornosti, osiguranje raznih financijskih gubitaka i osiguranje pravne zaštite
 8. Rješenje kojim se društvu BASLER ŽIVOTNO OSIGURANJE d.d. Zagreb, Vukovarska 269d, MBS080373222, daje dozvola za sklapanje i ispunjavanje ugovora u skupini životnih osiguranja
 9. Rješenje kojim se društvu UNIQA osiguranju d.d. Zagreb, Savska cesta 106, MBS 080297140, daje dozvola za: sklapanje i ispunjavanje ugovora o životnom osiguranju i sklapanje i ispunjavanje ugovora o neživotnom osiguranju
 10. Rješenje kojim se Katici Asić iz Gospića, Čanić Gaj 18, vlasnici obrta BONUS ASIĆ Agencija za zastupanje u osiguranju, Gospić, Dr. Ante Starčevića 13, MBO 90287380 daje se dozvola za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju, isključivo za vrste osiguranja: osiguranje od nezgode i osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, u Stanici za tehnički pregled vozila H-042 CVH STP GOSPIĆ, u Gospiću, Zagrebačka 18
 11. Rješenje kojim se društvu BASLER ŽIVOTNO OSIGURANJE d.d. Zagreb, Vukovarska 269 d, MBS: 080373222, daje odobrenje za promjenu imenovanog ovlaštenog aktuara
 12. Rješenje kojim se društvu BASLER OSIGURANJE d.d. Zagreb, Vukovarska 269 d, MBS: 080356936, daje odobrenje za promjenu imenovanog ovlaštenog aktuara
 13. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima ZB Invest d.o.o. Zagreb, Ivana Lučića 2a, odobrava osnivanje ZB Private East otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom
 14. Rješenje kojim se daje suglasnost društvu za upravljanje investicijskim fondovima Adriatica Capital d.o.o., Zagreb, Basaričekova 22, na imenovanje člana Uprave društva Vinka Kapelina iz Korčule, Prolaz iza Punte Jurana 20
 15. Pravilnik o informativnom prospektu zatvorenog mirovinskog fonda
 16. Rješenje kojim se društvu Porsche leasing d.o.o., Zagreb, Velimira Škorpika 21, MBS 080392033, daje odobrenje za obavljanje poslova financijskog leasinga i poslova operativnog leasinga
 17. Zaključak kojim se odbacuje zahtjev društva „i4next Croatia d.o.o.”, Zagreb, Sarajevska 62 za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave za Darka Vodopiju iz Zagreba, Braće Domany 4, rođenog dana 11. lipnja 1961. godine u Zagrebu
 18. Zaključak kojim se odbacuje zahtjev Mandić leasing d.o.o., Novo Selo, Požega, Hrvatskog dragovoljca 3/A za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova leasinga
 19. Rješenje kojim se daje suglasnost Društvu za upravljanje investicijskim fondovima FIMA Global Invest d.o.o., Varaždin, Anina 2, na imenovanje člana Uprave Društva Marka Bešlića iz Zagreba, Luke Kaliterne 17