1. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 11. siječnja 2007. održana je 1. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

 1. Pravilnik o sadržaju potrebne dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja kandidatu za člana uprave leasing društva
 2. Rješenje kojim se Vladimiru Hrsanu iz Zagreba, Karamanov prilaz 2, izdaje dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 3. Rješenje kojim je Nadzorni odbor društva Euroherc osiguranje d.d. Zagreb dužan razriješiti Radoslava Pavlovića iz Zagreba, V. Preloga 5, dužnosti člana uprave i podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja kandidatu za obavljanje funkcije člana uprave u roku od tri dana od dana primitka ovog rješenja
 4. Zaključak kojim se obustavlja upravni postupak pokrenut povodom zahtjeva nadzornog odbora društva EUROHERC osiguranje d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 282, za izdavanje odobrenja Radoslavu Pavloviću iz Zagreba, V. Preloga 5, za obavljanje funkcije člana uprave društva EUROHERC osiguranje d.d.
 5. Pravilnik o izmjenama pravilnika o tehničkim i organizacijskim uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju na stanicama za tehnički pregled vozila
 6. Rješenje kojim se društvu AUTO MAKSIMIR VOZILA d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Zagreb, Kraljevićeva 24, daje dozvola za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju u Stanici za tehnički pregled vozila u Zagrebu, Kraljevićeva 24
 7. Rješenje kojim se društvu TM-ZASTUPANJE U OSIGURANJU d.o.o. Zagreb, Kovinska 4, daje dozvola za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju u Stanici za tehnički pregled vozila u Zagrebu, Kovinska ulica 4
 8. 8. Rješenje kojim se društvu TRGOCENTAR ZASTUPANJE društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju, Zabok, Matije Gupca bb, daje dozvola za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju u Stanici za tehnički pregled vozila u Zaboku, Matije Gupca bb
 9. Zaključak kojim se u cijelom tekstu rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Klasa: UP/I-453-06/06-03/197, Ur.broj: 326-112-06-3 od 14. prosinca 2006. godine ispravlja greška tako da umjesto „TERA“ treba stajati „TERRA“, te umjesto „Zrinskih Frankopana 86“ treba stajati „Zrinskih Frankopana 68“
 10. Zaključak kojim se u cijelom tekstu rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Klasa: UP/I-453-06/06-03/164, Ur. broj: 326-112-06-2 od 14. prosinca 2006. godine ispravlja greška tako da umjesto „Poljička 5“ treba stajati „Ulica grada Vukovara 271“
 11. Rješenje kojim se društvu OLIP d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Zagreb, Izidora Poljaka 7, daje se dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 12. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo CROATIA VITA d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Rijeka, Riva Boduli 3, MBS 040098539, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
 13. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo FOG d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Zagreb, R. Cimermana 58 d, MBS 080152673, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
 14. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo društvo PATRIA d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Split, Kralja Zvonimira 35, MBS 060001698, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
 15. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo EX NUMMUS Agencija za zastupanje u osiguranju d.o.o., Stari Mikanovci, Školska 13, MBS 030053444, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
 16. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo CROATIA KVARNER d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Rijeka, Diračje 106/a, MBS 040010550, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
 17. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo CROATIA AGENT PAG d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Pag, Jurja Dalmatinca 12, MBS 020019881, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
 18. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo IVAN I HRVOJE d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Zagreb, Antuna Šercera 15/e, MBS 080339264, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
 19. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo LU - MA d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Zagreb, Kaptolska 32, MBS 080058423, usklađeno sa Zakonom o osiguranju.
 20. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo MARS d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Sesvete, Kašinska 27/a, MBS 080155153,usklađeno sa Zakonom o osiguranju
 21. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo LUCOVIĆ Agencija za zastupanje u osiguranju d.o.o., Soljani, Vrbanjska 49, MBS 030043952, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
 22. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo RIJEKA PREMIJA d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Rijeka, Pomerio 18, MBS 040016127, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
 23. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo ŽIVOT d.o.o. za poslove zastupanja u osiguranju, Zagreb, Palmotićeva 76, MBS 080514170, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
 24. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo EOS RISQ - ZAGREB d.o.o. za posredovanje u osiguranju, Zagreb, Unska 2 b, MBS 080012200, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
 25. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo MARSH d.o.o. za posredovanje u osiguranju, Zagreb, Ulica grada Vukovara 271, MBS 080376245, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
 26. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo DISTRIRISK d.o.o. za posredovanje u osiguranju, Zagreb, R. Cimermana 58/d, MBS 080463404, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
 27. Rješenje kojim se utvrđuje da je Ivan Matija Korkut iz Zagreba, Braće Domany 4, vlasnik obrta KORKUT zastupanje u osiguranju, Zagreb, Dobojska 38 e, MBO 91726492, uskladio poslovanje obrta sa Zakonom o osiguranju
 28. Rješenje kojim se utvrđuje da je Goran Karanović iz Zagreba, Bartolići 51, vlasnik obrta zastupanje u osiguranju GORAN KARANOVIĆ, Garešnica, Petra Krešimira IV 27, MBO 90220129, uskladio poslovanje obrta sa Zakonom o osiguranju
 29. Rješenje kojim se utvrđuje da je Berislav Marjanović iz Zagreba, Gospodska 29, vlasnik obrta BEMAR zastupanje u osiguranju, Zagreb, Ilica 510, MBO 91532094, uskladio poslovanje obrta sa Zakonom o osiguranju
 30. Rješenje kojim se utvrđuje da je Tomislav Lebinac iz Senja, Nikole Jurišića 5, vlasnik obrta LEBINAC zastupanje u osiguranju, Senj, Obala kralja Zvonimira 1, MBO 90304560, uskladio poslovanje obrta sa Zakonom o osiguranju
 31. Rješenje kojim se utvrđuje da je Davor Sanjković iz Čakovca, Bartola Kašića 6, vlasnik obrta TRI PRO zastupanje u osiguranju, Čakovec, S. Radića 8, MBO 90711386, uskladio poslovanje obrta sa Zakonom o osiguranju
 32. Rješenje kojim se utvrđuje da je Dražen Slunjski iz Novog Marofa, Antuna Mihanovića 6, vlasnik obrta za zastupanje u osiguranju SLUNJSKI DRAŽEN, Novi Marof, Antuna Mihanovića 6, MBO 91275954, uskladio poslovanje obrta sa Zakonom o osiguranju
 33. Rješenje kojim se utvrđuje da je Alica Karačić iz Splita, Odeska 18, vlasnica obrta Agencija za zastupanje u osiguranju PREMIJA, Solin, Hektorovićeva bb, MBO 91961190, uskladila poslovanje obrta sa Zakonom o osiguranju
 34. Rješenje kojim se utvrđuje da je Željko Čičak iz Zagreba, VI Malešnica 2, vlasnik obrta VENEZIA zastupanje u osiguranju, Zagreb, VI Malešnica 2, MBO 90768825, uskladio poslovanje obrta sa Zakonom o osiguranju
 35. Rješenje kojim se utvrđuje da je Tomislav Jagetić iz Zagreba, Božura 14, vlasnik obrta JACROS agencija za zastupanje u osiguranju, Zagreb, Božura 14, MBO 92034314, uskladio poslovanje obrta sa Zakonom o osiguranju