2. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 10. siječnja 2008. održana je 2. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

 1. Rješenje kojim se Diani Knezović iz Splita, Vukovarska 180, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera na neodređeno vrijeme
 2. Rješenje kojim se Ani Ravlić iz Zagreba, 2.Ferenščica 24, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera na neodređeno vrijeme
 3. Rješenje kojim se Ani Ravlić iz Zagreba, 2.Ferenščica 24, izdaje dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika na neodređeno vrijeme
 4. Rješenje kojim se Saši Vakuli iz Našica, Braće Radića 103, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera na neodređeno vrijeme
 5. Rješenje kojim se Saši Vakuli iz Našica, Braće Radića 103, izdaje dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika na neodređeno vrijeme
 6. Rješenje kojim se Tamasu Nagyu iz Bjelovara, P.Preradovića 3, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera na neodređeno vrijeme
 7. Rješenje kojim se Goranu Vorkapiću iz Zagreba, Gramača 5c, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera na neodređeno vrijeme
 8. Rješenje kojim se Društvu ICF GRUPA d.o.o. Zagreb, Miramarska 24, MBS: 080617616, odobrava stjecanje kvalificiranog udjela, kojim stječe 100% udjela u temeljnom kapitalu brokerskog društva ICF d.o.o. Zagreb, Miramarska 24
 9. Rješenje kojim se Tamari Lovrić iz Zagreba, Brazilska 14, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera na neodređeno vrijeme
 10. Rješenje kojim se Veroniki Rašić iz Zagreba, SR Njemačke 6, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera na neodređeno vrijeme
 11. Rješenje kojim se Vladani Iljkić iz Zagreba, Posedarska 28A, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera na neodređeno vrijeme
 12. Rješenje kojim se Branimiru Feriću iz Zagreba, Petrinjska 26a, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera na neodređeno vrijeme
 13. Rješenje kojim se Daliboru Kovačiću iz Zagreba, Horvaćanska cesta 43, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera na neodređeno vrijeme
 14. Rješenje kojim se Rudolfu Rolichu iz Zagreba, Skokov prilaz 6, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera na neodređeno vrijeme
 15. Rješenje kojim se trgovačkom društvu OT-OPTIMA TELEKOM d.d., Zagreb, Bani 75/a, odobrava objavljivanje podataka prilikom uvrštenja obveznica u ukupnom iznosu od HRK 250.000.0000,00 u denominaciji od HRK 1,00, dospijeća 2014. godine, oznake OPTE-O-142-A, u prvu kotaciju Zagrebačke burze
 16. Rješenje kojim se Mariu Kovaču iz Garešnice, Milke Trnine 19, rođenom dana 25. veljače 1973. godine u Garešnici, daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva UNIQA osiguranje d.d. Zagreb, Savska cesta 106, MBS 080297140
 17. Rješenje kojim se odbija zahtjev Mladena Kučara iz Karlovca, Maksimilijana Vrhovca 5, vlasnika Obrta za zastupanje u osiguranju MK, Karlovac, Perivoj slobode 7, za izdavanje dozvole za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 18. Rješenje kojim se odbija zahtjev Franje Kvesića iz Širokog Brijega, Dužice bb, Republika Bosna i Hercegovina, za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 19. Rješenje kojim se odbija zahtjev Franje Šimunovića iz Turija, Dr. Ante Starčevića 32F, Republika Bosna i Hercegovina, za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 20. Rješenje kojim se odbija zahtjev Gojka Banožića iz Širkog Brijega, Kočerin bb, Republika Bosna i Hercegovina, za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 21. Rješenje koji se odbija zahtjev Ivana Jurića iz Mostara, Ilićka 2, Republika Bosna i Hercegovina, za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 22. Rješenje kojim se odbija zahtjev Ivana Kvesića iz Širokog Brijega, Dužice bb, Republika Bosna i Hercegovina, za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 23. Rješenje kojim se odbija zahtjev Ivane Velić iz Livna, Gornji Žabljak, Republika Bosna i Hercegovina, za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 24. Rješenje kojim se odbija zahtjev Nikole Vučića iz Mostara, Zrinski i Frankopana 1, Republika Bosna i Hercegovina, za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 25. Rješenje kojim se Draganu Kopeckom iz Slavonskog Broda, Petra Krešimira IV 10, osnivaču obrta „GRAVIS“ obrt za zastupanje u osiguranju, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV 10, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 26. Rješenje kojim se daje suglasnost društvu za upravljanje investicijskim fondovima Erste Invest d.o.o., Zagreb, Ilica 10/II, na imenovanje člana Uprave društva Miroslava Jurišića, iz Zagreba, Selska cesta 34
 27. Rješenje o poništenju transakcije sklopljene na Zagrebačkoj burzi d.d. dana 8. siječnja 2008. godine, s brojem transakcije 2708, koja se odnosi na trgovinu vrijednosnim papirom oznake KABA-R-A, izdavatelja Karlovačka banka d.d., Karlovac, ukupne količine 1 (jedna) dionica