80. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 9. prosinca 2016. održana je 80. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

  1. Rješenje kojim se Filipu Cerovečkom izdaje odobrenje za rad brokera, na neodređeno vrijeme
  2. Rješenje kojim se Eugenu Paiću-Karegi daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave društva UniCredit Leasing Croatia d.o.o., Zagreb, Heinzelova 33, OIB: 18736141210, na mandat u trajanju od dana izdavanja suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave do 15. veljače 2019. godine
  3. Rješenje kojim se društvu CROATIA osiguranje d.d., Zagreb, Vatroslava Jagića 33, OIB 26187994862, daje odobrenje za obavljanje poslova reosiguranja u skupini neživotnih osiguranja, a koja obuhvaća sve vrste osiguranja unutar skupine neživotnih osiguranja
  4. Rješenje kojim se Franku Jurčiću, osnivaču obrta OPTIMAX, obrt za zastupanje u osiguranju, Franko Jurčić, Šetalište Vladimira Gortana 12, Umag daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  5. Rješenje kojim se Dinku Vlaši, osnivaču obrta AZ VLAŠE, obrt za zastupanje u osiguranju, Dinko Vlaše, Klana, Škalnica 20d, Umag daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  6. Rješenje kojim se Miroslavu Markoviću, osnivaču obrta All-Agent, obrt za zastupanje u osiguranju, Miroslav Marković, Augusta Harambašića 30a, Varaždin daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  7. Rješenje kojim se Nikoli Dunaju, osnivaču obrta AZ DUNAJ, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Nikola Dunaj, Ante Starčevića 3, Krapina daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju