64. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 08. studenog 2007. održana je 64. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

 1. Rješenje kojim se trgovačkom društvu ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka, Jadranski trg 3a, odobrava se prospekt o izdavanju 979.583 redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti 100,00 kn, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti od 97.958.300,00 kuna
 2. Rješenje kojim se društvu EA SISTEM d.o.o. Karlovac, Gažanski trg 8/III, izdaje na neodređeno vrijeme dozvola za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34. Zakona o tržištu vrijednosnih papira , i to: točka 3. - upravljanje portfeljem vrijednosnih papira i druge oblike imovine iz imovine iz članka 74. stavka 5. ovog Zakona za račun nalogodavca – vlasnika portfelja i točka 7. - Investicijsko savjetovanje – savjetovanje pri ulaganju u vrijednosne papire
 3. Rješenje kojim se Žaranu Periću iz Karlovca, Andrije Hebranga 30, izdaje dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 4. Rješenje kojim se Sandi Čavar iz Vinkovaca, J. J. Strossmayera 6, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 5. Rješenje kojim se trgovačkom društvu JADROLINIJA društvo za linijski i pomorski prijevoz tereta i putnika, Rijeka, Riva 16, odobrava objavljivanje podataka prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze
 6. Rješenje kojim se odbija zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju na stanici za tehnički pregled vozila AMK Siget, u Zagrebu, Siget 17, društvu ZASTUPANJE U OSIGURANJU SIGET d.o.o. Zagreb, Siget 17
 7. Rješenje kojim se Nedi Strinić iz Vinkovaca, Kralja Zvonimira 172, vlasnici obrta za zastupanje u osiguranju GLIK, Vinkovci, Kralja Zvonimira 172, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 8. Rješenje kojim se Vesni Janković iz Bukovlja, Vranovci, Slavonska 46, vlasnici obrta VESNA zastupanje u osiguranju, Bukovlje, Vranovci, Slavonska 46, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 9. Rješenje kojim se Boženi Jelinić i Haraldu Kopitzu daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva VB Leasing d.o.o., Zagreb, Horvatova 82, MBS: 080216770; i društvu VB Leasing d.o.o., Zagreb, Horvatova 82 MBS: 080216770 daje se odobrenje za obavljanje poslova financijskog leasinga i poslova operativnog leasinga
 10. Pravilnik o vrednovanju imovine i obveza mirovinskog fonda
 11. Rješenje kojim se poništavaju transakcije sklopljene na Zagrebačkoj burzi d.d. dana 13. rujna 2007. godine, koje se odnose na trgovinu vrijednosnim papirom oznake LLRB-R-A, izdavatelja Lola Ribar d.d. Karlovac
 12. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima APEX KAPITAL d.o.o, Zagreb, daje odobrenje za poslovanje
 13. Rješenje kojim se daje suglasnost društvu za upravljanje investicijskim fondovima APEX KAPITAL d.o.o., Zagreb, na imenovanje člana Uprave društva Krasnodara Raguž iz Zagreba, Kačićeva 20
 14. Rješenje kojim se daje suglasnost društvu za upravljanje investicijskim fondovima APEX KAPITAL d.o.o., Zagreb, na imenovanje člana Uprave društva Maje Vučinić iz Zagreba, Harambašićeva 40