12. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 08. ožujka 2007. održana je 12. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

 1. Rješenje kojim se Hrvoju Krstuloviću iz Zagreba, II. Kraljevec 31, izdaje dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 2. Rješenje kojim se Ivanu Kurtoviću iz Zagreba, Medvedgradska 47 A, izdaje dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 3. Rješenje kojim se Ivanu Kurtoviću iz Zagreba, Medvedgradska 47 A, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 4. Rješenje kojim se Barbari Marii Lukač, Zagreb, Iblerov trg 10, izdaje dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 5. Rješenje kojim se Daliboru Fellu iz Zagreba, Hrgovići 33, izdaje dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika na neodređeno vrijeme
 6. Rješenje kojim se Petru Kutleši iz Zagreba, Ježevska 1, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 7. Rješenje kojim se Vladimiru Periću iz Velike, Dr. Franje Tuđmana 28, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 8. Rješenje kojim se Marku Vrbančiću iz Zagreba, Horvačanska cesta 43, izdaje dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika na neodređeno vrijeme
 9. Rješenje kojim se Bojanu Vukoviću iz Velike Gorice, Slavka Kolara 4, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 10. Rješenje kojim se Ivi Frgić iz Zagreba, Kraljevička 46, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 11. Rješenje kojim se Nandoru Rajšliju iz Siska, Zibelska 23, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 12. Rješenje kojim se Hrvoju Šajkoviću iz Zagreba, Malešnica 33, izdaje dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 13. Rješenje kojim se Hrvoju Šajkoviću iz Zagreba, Malešnica 33, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 14. Rješenje kojim se trgovačkom društvu MLINAR mlinsko pekarska industrija d.d. Križevci, Grdenićeva 27, odobrava prospekt o izdavanju 60.000 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 39.600.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 660,00 kuna po dionici
 15. Rješenje kojim se nalaže trgovačkom društvu BANKA KOVANICA d.d., Varaždin, Petra Preradovića 29, da u roku od 60 dana od dana konačnosti ovog rješenja, uvrsti svoje dionice u kotaciju javnih dioničkih društava burze te da Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga u daljnjem roku od sedam dana dostavi dokaz o učinjenom
 16. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo CORIS ZASTUPANJE društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju, Zagreb, Cebini 43, MBS 080295113, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
 17. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo STUBLJAR LEGE ARTIS d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Karlovac, Gajeva 14, MBS 020026029, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
 18. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo LONGE društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju, Bjelovar, J. Kaštelana 20, MBS 010043023, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
 19. Rješenje kojim se društvu CVH ZASTUPANJE d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Zagreb, Ilica 15/I, daje dozvola za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju u Stanicama za tehnički pregled vozila
 20. Rješenje kojim se Mirandi Garofolić – Vukić iz Zadra, Vukovarska 4H, rođenoj dana 31. kolovoza 1962. godine u Splitu, daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave AGRAM životno osiguranje d.d. Zagreb
 21. Rješenje kojim se društvu InterInvest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, Heinzlova 47b, odobrava izmjena Statuta zatvorenog investicijskog fonda VELEBIT d.d., Zagreb, Divka Budaka 1/d
 22. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Alfa Invest d.o.o., Zagreb, Petrinjska 14, odobrava osnivanje Alfa Emerging otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 23. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Fima Global Invest d.o.o., Varaždin, Anina 2, odobrava osnivanje Fima Maximum otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 24. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima ST Invest d.o.o., Split, Boktuljin put bb, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ST US $ Bond i promjena imena navedenog u ST Aggressive
 25. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima ST Invest d.o.o., Split, Boktuljin put bb, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ST Euro Bond i promjena imena navedenog u ST Bond