55. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 07. prosinca 2006. održana je 55. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

 1. Rješenje kojim se ANTI BUTKOVIĆU iz Bjelovara, Osječka 41, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje dioničkog društva PRERADA d.d., Bjelovar, Mihanovićeva 10
 2. Rješenje kojim se odbija zahtjev trgovačkog društva Primorska banka d.d. Rijeka, iz Rijeke, Scarpina 7, za odobrenjem prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom
 3. Rješenje kojim se društvu Efikasno i sigurno d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Zagreb, Savska cesta 10, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 4. Rješenje kojim se društvu UNITIS d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Zagreb, Ljudevita Posavskog 31, izdaje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 5. Rješenje kojim se Jasni Borzić iz Zagreba, Selska cesta 92e, rođenoj dana 05. travnja 1973. godine u Supetru, daje ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara
 6. Rješenje kojim se društvu SKADENCA d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Zagreb, Ulica grada Vukovara 222/II, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 7. Rješenje kojim se društvu DAVID & DAVID d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Virovitica, Trg kralja Tomislava 8, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 8. Rješenje kojim se daje suglasnost Allianz ZB d.o.o. za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, na imenovanje člana Uprave Društva gosp. Krešimira Gjenera iz Zagreba, Dobri dol 48 a
 9. Rješenje kojim se daje suglasnost društvu za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o. Zagreb, Račkoga 6, na imenovanje člana Uprave društva, Igora Pavlovića iz Zagreba, Gajnice 35
 10. Rješenje kojim se odobrava izbor Hrvatske Poštanske Banke d.d., Zagreb, Jurišićeva 4, koja će obavljati poslove depozitne banke za Kapitalni fond d.d. zatvoreni investicijski fond Zagreb, Mihanovićeva 3., i to na temelju ugovora sklopljenog između Hrvatskog mirovinskog investicijskog društva d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, Mihanovićeva 3 i Hrvatske Poštanske Banke d.d., Zagreb, Jurišićeva 4 i to od 01. siječnja 2007
 11. Pravilnik o rasporedu vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja