62. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 7. listopada 2016. održana je 62. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

 1. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Christu Geyer, za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 44, na mandat u trajanju od četiri (4) godine od dana izbora
 2. Rješenje kojim se Nikolini Gazić daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave društva ADRIATIC ZAGREB FACTORING d.o.o., Zagreb, Andrije Žaje 61, OIB: 36856583241, na mandat od 4 (četiri) godine
 3. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o dokumentaciji za izdvajanje poslova ili funkcija društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje
 4. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje
 5. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o ponudi mirovinskih programa mirovinskih osiguravajućih društava
 6. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja za prijenos odnosno preuzimanje portfelja osiguranja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje
 7. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o promidžbenim aktivnostima i mrežnoj stranici mirovinskog osiguravajućeg društva
 8. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
 9. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o redovitim izvješćima mirovinskog osiguravajućeg društva
 10. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih osiguravajućih društava
 11. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja za provođenje statusnih promjena društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje
 12. Rješenje kojim se Vanči Balenu daje ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara
 13. Rješenje kojim se preddruštvu PRŠA ZASTUPANJE d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Zagreb, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 14. Rješenje kojim se Sergeju Gljadelkinu odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva Hidroelektra Niskogradnja dioničko društvo za graditeljstvo, Zagreb, Capraška 6, OIB: 78260296240