7. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 07. veljače 2008. održana je 7. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

 1. Rješenje kojim se Vladimiru Reškoviću iz Zagreba, Vinogradska cesta 46, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 2. Rješenje kojim se Nadi Ružić iz Zagreba, Sermageova 1, rođenoj 12. studenoga 1958. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti člana uprave ovlaštenog društva ARGUS VRIJEDNOSNICE d.o.o., Zagreb, Makančeva 16
 3. Rješenje kojim se Kristijanu Cvjetoviću sa prebivalištem u Rijeci, Škurinjskih žrtava 34, rođenom 24. rujna 1975. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti člana uprave ovlaštenog društva KD upravljanje imovinom d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 39
 4. Rješenje kojim se Ivanu Glavašu iz Zagreba, Prve Poljanice 6, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 5. Rješenje kojim se Nikoli Mikši iz Zagreba, Posilovićeva 14, izdaje dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 6. Rješenje kojim se Srećku Žganecu iz Varaždina, Koprivnička 9, obnavlja licenca za ovlaštenog upravitelja mirovinskim osiguravajućim društvima i vrijedi pet godina od dana izdavanja
 7. Rješenje kojim se društvu za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom NEXUS PRIVATE EQUITY PARTNERI d.o.o. za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom iz Zagreba daje odobrenje za poslovanje
 8. Rješenje kojim se daje suglasnost društvu za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom u osnivanju NEXUS PRIVATE EQUITY PARTNERI d.o.o. za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom , Zagreb, na imenovanje člana Uprave društva Marka Lesića iz Zagreba, Bosanska 4
 9. Rješenje kojim se daje suglasnost društvu za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom u osnivanju NEXUS PRIVATE EQUITY PARTNERI d.o.o. za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom, Zagreb, na imenovanje člana Uprave društva Krešimira Ružđaka iz Zaprešića, Tržna 5
 10. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima CEBA Invest d.o.o., Zagreb, Amruševa 8, odobravaju izmjene Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom CEBA Equity i promjena imena navedenog u C-Zenit, te suglasnost na imenovanje člana nadzornog odbora društva Frana Renka, iz Zagreba, Ljudevita Posavskog 9
 11. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima MP Invest d.d., Zagreb, Frane Petrića 1/III, odobrava osnivanje MP-Balkan.HR otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 12. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima MP Invest d.d., Zagreb, Frane Petrića 1/III, odobrava osnivanje MP-BRIC.HR otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 13. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima MP Invest d.d., Zagreb, Frane Petrića 1/III, odobrava osnivanje MP-Global.HR otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 14. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima MP Invest d.d., Zagreb, Frane Petrića 1/III, odobrava osnivanje MP-MENA.HR otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 15. Rješenje kojim se društvu OSIGURANJE ZAGREB d.d. Zagreb, Ožegovićeva 16, MBS 080024555, daje dozvola za sklapanje i ispunjavanje ugovora o životnom i neživotnom osiguranju