69. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 06. prosinca 2007. održana je 69. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

 1. Rješenje kojim se društvu BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA d.d. Split, Ulica 114. brigade 9, MBS: 060000847, izdaje na neodređeno vrijeme dozvola za obavljanje poslova skrbništva nad vrijednosnim papirima iz članka 34. točka 8. Zakona o tržištu vrijednosnih papira
 2. Rješenje kojim se Tamari Pletikosić iz Splita, Put Firula 19, rođenoj dana 11. siječnja 1971. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti rukovoditelja u ovlaštenom društvu BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA d.d. Split, Ulica 114. brigade 9
 3. Rješenje kojim se Tamari Pletikosić iz Splita, Put Firula 19, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 4. Rješenje kojim se društvu NEGOTIATOR d.o.o. Zagreb, Zelinska 3, MBS: 080433608, odobrava daljnje stjecanje poslovnog udjela, kojim prelazi 75% udjela u temeljnom kapitalu brokerskog društva TO ONE BROKERI d.o.o. Zagreb, Teslina 10
 5. Rješenje kojim se trgovačkom društvu ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269/d, odobrava objavljivanje podataka prilikom uvrštenja obveznica u ukupnom iznosu od HRK 100.000.000,00, u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2014. godine, oznake OIV-O-14BA, u prvu kotaciju Zagrebačke burze
 6. Rješenje kojim se društvu CROATIA osiguranje d.d. Zagreb, Miramarska 22, MBS080051022, daje dozvola za sklapanje i ispunjavanje ugovora o životnom i neživotnom osiguranju
 7. Rješenje kojim se društvu CROATIA zdravstveno osiguranje d.d. Zagreb, Miramarska 22, MBS 080484163, daje dozvola za sklapanje i ispunjavanje ugovora o neživotnom osiguranju u vrsti osiguranja - zdravstveno osiguranje
 8. Rješenje kojim se društvu Cosmopolitan Life Vienna Insurance Group - osiguranje d.d. Zagreb, Jurišićeva 9, MBS 080260803, daje dozvola za sklapanje i ispunjavanje ugovora o osiguranju u skupini životnih osiguranja
 9. Rješenje kojim se društvu EUROHERC osiguranje d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 282, MBS060012147, daje dozvola za sklapanje i ispunjavanje ugovora o neživotnom osiguranju u vrstama osiguranja: osiguranje od nezgode, zdravstveno osiguranje, osiguranje cestovnih vozila, osiguranje zračnih letjelica, osiguranje plovila, osiguranje robe u prijevozu, osiguranje od požara i elementarnih šteta, ostala osiguranja imovine, osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica, osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila, ostala osiguranja od odgovornosti, osiguranje kredita, osiguranja jamstava, osiguranje raznih financijskih gubitaka i putno osiguranje
 10. Rješenje kojim se društvu OSIGURANJE HELIOS d.d. Zagreb, Poljička 5, MBS080003004, daje dozvola za sklapanje i ispunjavanje ugovora o životnom osiguranju, a iz skupine neživotnih osiguranju u vrstama osiguranja: osiguranje od nezgode, zdravstveno osiguranje, osiguranje cestovnih vozila, osiguranje tračnih vozila, osiguranje zračnih letjelica, osiguranje plovila, osiguranje robe u prijevozu, osiguranje od požara i elementarnih šteta, ostala osiguranja imovine, osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica, osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila, ostala osiguranja od odgovornosti, osiguranje kredita, osiguranje jamstava, osiguranje raznih financijskih gubitaka i putno osiguranje
 11. Rješenje kojim se društvu JADRANSKO OSIGURANJE d.d. Zagreb, Listopadska 2, MBS060006216, daje dozvola za sklapanje i ispunjavanje ugovora o neživotnom osiguranju u vrstama osiguranja: osiguranje od nezgode, zdravstveno osiguranje, osiguranje cestovnih vozila, osiguranje plovila, osiguranje robe u prijevozu, osiguranje od požara i elementarnih šteta, ostala osiguranja imovine, osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila, ostala osiguranja od odgovornosti, osiguranje kredita, osiguranja jamstava, osiguranje raznih financijskih gubitaka i putno osiguranje
 12. Rješenje kojim se društvu KVARNER VIENNA INSURANCE GROUP d.d. Rijeka, Osječka 46, MBS080026313 daje dozvola za sklapanje i ispunjavanje ugovora o životnom i neživotnom osiguranju
 13. Rješenje kojim se društvu MERKUR OSIGURANJE d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 237, MBS 080030150, daje dozvola za: sklapanje i ispunjavanje ugovora o životnom osiguranju te za sklapanje i ispunjavanje ugovora o neživotnom osiguranju u vrstama osiguranja: osiguranje od nezgode, zdravstveno osiguranje, osiguranje od požara i elementarnih šteta, ostala osiguranja imovine, ostala osiguranja od odgovornosti, osiguranje kredita, osiguranje jamstava, osiguranje raznih financijskih gubitaka, osiguranje troškova pravne zaštite i putno osiguranje
 14. Rješenje kojim se društvu SUNCE OSIGURANJE d.d. Zagreb, Trnjanska cesta 108, MBS080091459, daje dozvola za sklapanje i ispunjavanje ugovora o neživotnom osiguranju
 15. Rješenje kojim se društvu AGRAM životnom osiguranju d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 282, MBS 080151945, daje dozvola za sklapanje i ispunjavanje ugovora o osiguranju u skupini životnih osiguranja
 16. Rješenje kojim se Đuri Petroviću iz Donjeg Miholjca, Antuna Radića 12, vlasniku obrta „PREMIJA“ agencija za zastupanje u osiguranju, vl. Đuro Petrović, Donji Miholjac, Augusta Šenoe 4, MBO 90482611, daje dozvola za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju, isključivo za vrste osiguranja: osiguranje od nezgode i osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, u stanicama za tehnički pregled vozila: H-131, STP „CENTAR“ u Iloku, Dr. Franje Tuđmana bb i H-064, CVH STP „DONJI MIHOLJAC“ u Donjem Miholjcu, Kolodvorska bb
 17. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima CEBA INVEST d.o.o., Zagreb, Amruševa 8, odobrava osnivanje CEBA Equity otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 18. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima CEBA Invest d.o.o., Zagreb, Amruševa 8, odobravaju izmjene Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom CEBA Balanced
 19. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Raiffeisen Invest d.o.o., Zagreb, Magazinska 69, odobrava osnivanje Raiffeisen hrvatske dionice otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 20. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Raiffeisen Invest d.o.o., Zagreb, Magazinska 69, odobrava osnivanje Raiffeisen Emerging Markets otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom