31. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 06. srpnja 2006. održana je 31. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

 1. Rješenje kojim se GRADU SPLITU, Split, Obala kneza Branimira 17, odobrava prospekt o izdavanju municipalnih obveznica javnom ponudom i objavljivanje podataka iz prospekta prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju
 2. Rješenje kojim se nalaže nadzornom odboru društva Kvarner Wiener Städtische osiguranje d.d. Rijeka, Osječka 46, MBS 080026313, da donese odluku o privremenom imenovanju jednog člana nadzornog odbora na funkciju zamjenika člana uprave, do imenovanja člana uprave koji nedostaje
 3. Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICAM d.o.o. Zagreb, Preradovićeva 14, odobrava osnivanje EQUINOX 1 otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom.
 4. Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICAM d.o.o. Zagreb, Preradovićeva 14, odobrava osnivanje EQUINOX 2 otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom
 5. Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICAM d.o.o. Zagreb, Preradovićeva 14, odobrava osnivanje EQUINOX 3 otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom
 6. Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICAM d.o.o. Zagreb, Preradovićeva 14, odobrava osnivanje KWSO CapitalFlex otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom
 7. Pravilnik o načinu izračuna kapitala, jamstvenog kapitala i adekvatnosti kapitala društava za osiguranje
 8. Pravilnik o vrstama i obilježjima imovine za pokriće tehničkih pričuva, pravila za disperziju i ograničenje ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva, njihovo vrednovanje, usklađenost, pravila za upotrebu izvedenih financijskih instrumenata te način i rok izvještavanja
 9. Pravilnik o načinu izračuna pokazatelja likvidnosti i najmanjoj vrijednosti pokazatelja likvidnosti društava za osiguranje
 10. Rješenje kojim se Allianz ZB d.o.o. društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, odobrava rok od 3 (tri) mjeseca za usklađivanje aktivnosti ulaganja imovine AZ obveznog mirovinskog fonda u vrijednosne papire Plive d.d. sa zakonskim odredbama
 11. Rješenje kojim se Trgovačkom društvu EUROHERC OSIGURANJE d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 282, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje javnog dioničkog društva NAVA BANKA d.d., Zagreb, Tratinska 27.