32. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 06. lipnja 2007. održana je 32. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

 1. Rješenje kojim se Vladimiru Doki iz Splita, Vukovarska 10, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 2. Rješenje kojim se Vladimiru Doki iz Splita, Vukovarska 10, rođenom 14. srpnja 1956. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti člana uprave ovlaštenog društva S.T. KAPITAL d.o.o. Split, Boktuljin put bb
 3. Rješenje kojim se Siniši Gašpareviću iz Splita, A.B. Šimića 74, izdaje dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 4. Rješenje kojim se društvu S.T. KAPITAL d.o.o. Split, Boktuljin put bb, izdaje na neodređeno vrijeme dozvola za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, i to: točka 1. - kupnja i prodaja vrijednosnih papira po nalogu nalogodavca (u svoje ime i za račun nalogodavca); točka 2. - trgovina u spekulacijske svrhe - kupnja i prodaja vrijednosnih papira u svoje ime i za svoj račun; točka 3. – upravljanje portfeljem vrijednosnih papira i druge oblike imovine iz imovine iz člaka 74. stavka 5. ovog Zakona za račun nalogodavca – vlasnika portfelja i točka 7. – Investicijsko savjetovanje – savjetovanje pri ulaganju u vrijednosne papire
 5. Rješenje kojim se društvu ERA KAPITAL d.o.o. Zagreb, M. Matošeca 4, izdaje na neodređeno vrijeme dozvola za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, i to: točka 3. - upravljanje portfeljem vrijednosnih papira i druge oblike imovine iz imovine iz članka 74. stavka 5. ovog Zakona za račun nalogodavca – vlasnika portfelja i točka 7. - Investicijsko savjetovanje – savjetovanje pri ulaganju u vrijednosne papire
 6. Rješenje kojim se Jasmini Barković iz Zagreba , Nikole Pavića 19, rođenoj 11. kolovoza 1979. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti člana uprave ovlaštenog društva ERA KAPITAL d.o.o. Zagreb, M. Matošeca 4
 7. Rješenje kojim se Bruni Lelasu iz Imotskog, Glavina Gornja bb, izdaje dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 8. Rješenje kojim se društvu NAŠICECEMENT d.d., Našice, Tajnovac 1, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva NAŠICECEMENT d.d., Zagreb, u kotaciju javnih dioničkih društava
 9. Rješenje kojim se Josipu Stankoviću iz Josipovca, Ivana Mažuranića 45, vlasniku obrta AGENCIJA STANKOVIĆ obrt za zastupanje u osiguranju, Osijek, I. F. Gundulića 32, daje dozvola za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju isključivo za vrste osiguranja: osiguranje od nezgode i osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila u Stanici za tehnički pregled vozila H-023, CVH STP "CENTAR" Osijek-Josipovac, Ribarska 1a
 10. Rješenje kojim se društvu FIMA BIS društvo s ograničenom odgovornošću za posredovanje u osiguranju, Varaždin, Anina 2, daje dozvola za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju
 11. Privremeno rješenje kojim se društvu OSIGURANJE HELIOS d.d. Zagreb, Poljička 5, MBS080003004, daje dozvola za sklapanje i ispunjavanje ugovora o životnom osiguranju i neživotnom osiguranju u vrstama osiguranja: osiguranje od nezgode, zdravstveno osiguranje, osiguranje cestovnih vozila, osiguranje tračnih vozila, osiguranje zračnih letjelica, osiguranje plovila, osiguranje robe u prijevozu, osiguranje od požara i elementarnih šteta, ostala osiguranja imovine, osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica, osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila, ostala osiguranja od odgovornosti, osiguranje kredita, osiguranje jamstava, osiguranje raznih financijskih gubitaka i putno osiguranje
 12. Rješenje kojim se CROATIA BANCI d.d., Zagreb, Kvaternikov trg 9, MBS: 080007370, daje suglasnost za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju
 13. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Erste Invest d.o.o., Zagreb, Ilica 10, odobrava skraćeni Prospekt Erste Adriatic Equity otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 14. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Erste Invest d.o.o., Zagreb, Ilica 10, odobrava skraćeni Prospekt Erste Balanced otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 15. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Erste Invest d.o.o., Zagreb, Ilica 10, odobrava skraćeni Prospekt Erste Bond otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 16. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Erste Invest d.o.o., Zagreb, Ilica 10, odobrava skraćeni Prospekt Erste Money otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 17. Rješenje kojim se Teofiku Duranu iz Osijeka, Naselje V. Nazora 18, rođenom 07. svibnja 1947. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti rukovoditelja u ovlaštenom društvu FIMA-vrijednosnice d.o.o. Varaždin, Anina 2
 18. Privremeno rješenje kojim se društvu SUNCE OSIGURANJE d.d. Zagreb, Trnjanska cesta 108, MBS 080091459, daje dozvola za sklapanje i ispunjavanje ugovora o neživotnom osiguranju
 19. Odluka kojom se subjekti nadzora iz članka 2. Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2007. godinu («Narodne novine» br. 14/07), oslobađaju plaćanja naknada za razdoblje 01. srpnja do 30. rujna 2007. godine