38. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 05. srpnja 2007. održana je 38. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

 1. Rješenje kojim se nalaže društvu TLOS d.d., Zagreb, Radnička cesta 21, MBS 080210870, da u roku od 60 dana od dana dostave ovog rješenja, Središnjoj depozitarnoj agenciji, radi dematerijalizacije, dostavi podatke o vrijednosnim papirima i njihovim vlasnicima iz registra dionica društva, te da Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dostavi dokaz o učinjenom
 2. Rješenje kojim se Suzani Lončar iz Zagreba, Horvaćanska 45, rođenoj 24. lipnja 1970. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti člana uprave ovlaštenog društva CREDOS d.o.o. Zagreb, Kraljevićeva 6
 3. Rješenje kojim se Romanu Rinkovcu iz Zagreba, Stružečki put 23, rođenom 14. siječnja 1970. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti člana uprave ovlaštenog društva CREDOS d.o.o. Zagreb, Kraljevićeva 6
 4. Rješenje kojim se Jošku Miliši iz Zagreba, Petrovaradinska 3, rođenom 05. travanj 1968. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti člana uprave ovlaštenog društva Šted-kapital d.o.o., Slavonska avenija 3, Zagreb
 5. Rješenje kojim se Željki Artner-Pavković iz Koprivnice, Varaždinska cesta 26d, rođenoj 11. ožujka 1969. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti rukovoditelja u ovlaštenom društvu Podravska banka d.d., Koprivnica, Opatička 3
 6. Rješenje kojim se Društvu Vis d.d., Vis, Šetalište Apolonija Zanelle 5, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva Vis d.d., Vis, Šetalište Apolonija Zanelle 5, u kotaciju javnih dioničkih društava
 7. Rješenje kojim se odobrava primjena I. izmjena i dopuna Uvjeta za obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti
 8. Rješenje kojim se odobrava primjena I. izmjena i dopuna Uvjeta za obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika brodice na motorni pogon, odnosno jahte od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama
 9. Rješenje kojim se odobrava primjena I. izmjena i dopuna Uvjeta za granično osiguranje od automobilske odgovornosti
 10. Rješenje kojim se odobrava primjena I. izmjena i dopuna Uvjeta za obvezno osiguranje putnika u javnom prometu od posljedica nesretnog slučaja
 11. Rješenje kojim se odobrava primjena I. izmjena i dopuna Uvjeta za obvezno osiguranje zračnog prijevoznika odnosno operatora zrakoplova od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama te putnicima
 12. Rješenje kojim se odobrava društvu Baloise-Holding, Aeschengraben 21, CH-4002 Bazel, Švicarska, stjecanje kvalificiranog udjela od preko 50 % u glasačkim pravima i temeljnom kapitalu društva OSIGURANJE ZAGREB d.d. Zagreb, Ožegovićeva 16, MBS 080024555
 13. Rješenje kojim se daje suglasnost društvu QUESTUS PRIVATE EQUITY d.o.o. za upravljanje otvorenim investicijskim fondom rizičnog kapitala Zagreb, Jurišićeva 1a, na imenovanje člana Uprave Društva Hrvoja Habuša iz Zagreba, Hinka Wuertha 6
 14. Rješenje kojim se daje suglasnost društvu QUESTUS PRIVATE EQUITY d.o.o. za upravljanje otvorenim investicijskim fondom rizičnog kapitala Zagreb, Jurišićeva 1a, na imenovanje člana Uprave Društva Vjenceslav Terzić iz Osijeka, Vladimira Nazora 12
 15. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu i obliku vođenja Registra objekta leasinga