17. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 05. travnja 2007. održana je 17. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

 1. Rješenje kojim se GRADU RIJECI, Rijeka, Korzo 16, odobrava prospekt o izdavanju druge tranše municipalnih obveznica javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od EUR 8.191.504,00, u denominaciji od EUR 1, dospijeća 18. srpnja 2016. godine
 2. Rješenje kojim se Anti-Krešimiru Kutleši iz Zagreba, Hecegovačka 92, izdaje dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 3. Rješenje kojim se Sandri Perković iz Siska, A. Cesarca 87/4, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 4. Rješenje kojim se Meliti Marčeta iz Maruševca, Maruševec 82b, rođenoj 13. lipnja 1971. godine, daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva ZAGREBAČKA BURZA d.d. Zagreb, I. Lučića 2a
 5. Rješenje kojim se utvrđuje da je Tanja Baričević iz Novalje, Starčevićeva 38, vlasnica obrta SIGURECA agencija za zastupanje u osiguranju, Novalja, Braće Radića bb, MBO 90960572, uskladila poslovanje obrta sa Zakonom o osiguranju
 6. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo DPS INTERNATIONAL društvo s ograničenom odgovornošću za posredovanje u osiguranju, Zagreb, Voćarska 48, MBS 080466873, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
 7. Rješenje kojim se utvrđuje da je Željko Kocur iz Bjelovara, Borisa Papandopula bb, vlasnik obrta CROAGENT za zastupanje u osiguranju, Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 7, MBO 91521874, uskladio poslovanje obrta sa Zakonom o osiguranju
 8. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICAM d.o.o., Zagreb, Preradovićeva 14, odobrava osnivanje Capital Two otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 9. Pravilnik o načinu i metodi izračuna realne godišnje kamatne stope za ugovor o financijskom leasingu
 10. Rješenje kojim se Ankici Batina iz Splita, R. Boškovića 9, rođenoj dana 27. veljače 1958. godine u Splitu, daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave JADRANSKO osiguranje d.d. Zagreb, Listopadska 2, MBS 060006216
 11. Rješenje kojim se nalaže VINKU GRUBIŠIĆU iz Zagreba, Pantovčak 196b i mldb. JAGORU GRUBIŠIĆU iz Zagreba, Pantovčak 196b, da u roku od 14 dana od dostave ovog rješenja podnesu Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga zahtjev za objavljivanje ponude za preuzimanje društva JADRAN FILM d.d., Zagreb, Oporovečka 12, ponudu i isprave iz članka 12. stavka 2. točka 1., 2., i 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava
 12. Rješenje kojim se DINKU NOVOSELCU obnavlja licenca za ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima i traje dvije godine od dana pravomoćnosti Rješenja
 13. Rješenje kojim se HRVOJU FAJDETIĆU obnavlja licenca za ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima i traje dvije godine od dana pravomoćnosti Rješenja
 14. Rješenje kojim se KREŠIMIRU GJENERU obnavlja licenca za ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima i traje dvije godine od dana pravomoćnosti Rješenja
 15. Rješenje kojim se DAVORU DOKI obnavlja licenca za ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima i traje dvije godine od dana pravomoćnosti Rješenja