1. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 04. siječnja 2008. održana je 1. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

 1. Rješenje kojim se trgovačkom društvu PLODINE d.d., Rijeka, Ružićeva 29, odobrava prospekt o izdavanju obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od HRK 100.000.000,00, u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2013. godine
 2. Rješenje kojim se društvu „AGENTA LUX“ d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Varaždin, Ivana Gorana Kovačića 20, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 3. Rješenje kojim odbija zahtjev Boška Erića iz Čitluka, Kralja Tomislava 103, Republika Bosna i Hercegovina, za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 4. Rješenje kojim se odbija zahtjev Milenka Petkovića iz Mostara, Fra Franje Miličevića 23, Republika Bosna i Hercegovina, za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 5. Rješenje kojim se odbija zahtjev Vinka Bračića iz Čitluka, Kralja Tomislava 109/2, Republika Bosna i Hercegovina, za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 6. Rješenje kojim se odbija zahtjev Zdenka Reze iz Mostara, Rudarska 38, Republika Bosna i Hercegovina, za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 7. Rješenje kojim se odbija zahtjev Željka Pinjuha iz Mostara, Nikole Šubića Zrinskog 6, Republika Bosna i Hercegovina, za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 8. Rješenje kojim se odbija zahtjev Branke Braćić iz Čitluka, Kralja Tomislava 109/2, Republika Bosna i Hercegovina, za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 9. Rješenje kojim se odbija zahtjev Ivice Šarca iz Mostara, Dr. Ante Starčevića 74, Republika Bosna i Hercegovina, za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 10. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Apex kapital d.o.o., Zagreb, Ilica 1a, odobrava osnivanje Apex Omega otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 11. Mišljenje o primjeni odredbi članka 58. stavka 3. Zakona o leasingu- revizija financijskih izvještaja