36. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 03. kolovoza 2006. održana je 36. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

  1. Rješenje kojim se društvu HELIOS DOMŽALE d.d., Domžale, Količevo 2, Republika Slovenija, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje javnog dioničkog društva CHROMOS BOJE I LAKOVI d.d., Zagreb, Radnička cesta 173/d
  2. Rješenje kojim se MILJENKU GALIĆU iz Zagreba, Vinogradi 72, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje javnog dioničkog društva MGK-PACK d.d., Rijeka, Milutina Barača
  3. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova brokera Zdenku Cvijetiću iz Splita, Šižgorićeva 16
  4. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova skrbništva nad vrijednosnim papirima, iz članka 34. točka 8. Zakona o tržištu vrijednosnih papira društvu CREDO BANKA d.d. Split, Zrinjsko-Frankopanska 58
  5. Rješenje o davanju suglasnosti Erste d.o.o. društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, na imenovanje člana Nadzornog odbora društva gosp. Rebol Peter, Hafnerriegel 20, 8010 Graz, Republika Austria
  6. Rješenje kojim se društvu Ceufin Brokers d.o.o. iz Zagreba, zabranjuje raspolaganje sa svim dionicama koje se vode na računu vrijednosnih papira broj 23523-DP/0 koji se vodi kod Središnje depozitarne agencije d.d. Zagreb na rok od 03. kolovoza 2006. godine do 01. listopada 2006. godine i kojim se nalaže Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d. iz Zagreba, da društvu Ceufin brokers d.o.o. Zagreb blokira, odnosno onemogući otuđenje ili opterećenje svih dionica, koje se vode na računu vrijednosnih papira broj 23523-DP/0 na rok od 03. kolovoza 2006. godine do 01. listopada 2006. godine