16. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 3. ožujka 2017. održana je 16. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

 1. Rješenje kojim se Marku Dabiću izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 2. Rješenje kojim se Global Invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Radićeva 14, OIB: 89492953056, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje USA BLUE CHIP otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom, koje obuhvaća odobrenje prospekta i pravila Fonda, kao i odobrenje na izbor depozitara Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, Zagreb za Fond
 3. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Hrvoja Krstulovića, za obavljanje funkcije člana uprave ZB Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Ivana Lučića 2/a, Zagreb, za mandat u trajanju do 12. svibnja 2019. godine
 4. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Damira Krcivoja, za obavljanje funkcije člana uprave ZB Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Ivana Lučića 2/a, Zagreb, za mandat u trajanju do 12. svibnja 2019. godine
 5. Rješenje kojim se izdaje odobrenje Igora Pavlovića, za obavljanje funkcije člana uprave PBZ Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, Ilica 5, za razdoblje od 3 (tri) godine, počevši od 8. travnja 2017. godine
 6. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Silvanu Milić, za obavljanje funkcije člana uprave PBZ Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, Ilica 5, za razdoblje od 3 (tri) godine, počevši od 1. svibnja 2017. godine
 7. Rješenje kojim se Ivanu Vrljiću i Deanu Tomiću daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave društva INFINITUM FACTORING d.o.o., Zagreb, Gradišćanska 36, OIB: 68578627732, na mandat u trajanju od 5 (pet) godina; Jakovu Kriviću daje suglasnost za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u visini 75,01% temeljnog kapitala Društva, Ani Krivić daje suglasnost za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u visini 19,99% temeljnog kapitala Društva; i Društvu, se izdaje odobrenje za obavljanje poslova faktoringa
 8. Rješenje kojim je Radovanu Rajčeviću, vlasniku obrta MREŽA OSIGURANJA, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU VL. RADOVAN RAJČEVIĆ, KRIŽ, ZAGREBAČKA 5, prestala važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdana 17. ožujka 2011. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I-453-02/11-37/18 , URBROJ: 326-112-11-2
 9. Rješenje kojim je društvu INVENTUM ZASTUPANJE društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju, Zagreb, Slavenskoga ulica 1, OIB 50563350400, prestala važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdana 20. listopada 2011. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I-453-02/11-37/69, URBROJ: 326-112-11-4
 10. Rješenje kojim je preddruštvu ACTIVA d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Vinkovci, Alojzija Stepinca 147, prestala je važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdana 23. prosinca 2016. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/16-01/166, URBROJ: 326-01-660-663-16-2
 11. Rješenje kojim se Maji Galić, osnivaču obrta GALIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, MAJA GALIĆ, ZAGREB, KNINSKI TRG 17, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 12. Rješenje kojim se društvu CROATIA osiguranje d.d., Zagreb, Vatroslava Jagića 33, OIB 26187994862, daje odobrenje za pripajanje društva CROATIA LLOYD d.d. za reosiguranje, Zagreb, Ulica grada Vukovara 62, OIB 23508929264, u skladu s Ugovorom o pripajanju od dana 23. prosinca 2016. godine
 13. Rješenje kojim se Maji Škrtić daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva AGRAM LIFE osiguranje d.d., Zagreb, Trnjanska cesta 108, OIB 18742666873, na mandat u trajanju od 5 (pet) godina računajući od dana imenovanja na tu funkciju    
 14. Rješenje kojim se Davoru Gašparu, osnivaču obrta PROSA, obrt za zastupanje u osiguranju, Davor Gašpar, Tenja, A.G. Matoša 7, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju