42. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 02. kolovoza 2007. održana je 42. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

 1. Rješenje kojim se GRADU OSIJEKU, Osijek, Kuhačeva 9, odobrava prospekt o izdavanju municipalnih amortizirajućih obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od 25.000.000,00 HRK, u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2017. godine
 2. Rješenje kojim se društvu ZIF FIMA PROPRIUS d.d. Varaždin, Anina ulica 2, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva ZIF FIMA PROPRIUS d.d. Varaždin, u kotaciju za zatvorene investicijske fondove
 3. Rješenje kojim se Ivani Kurtović iz Zagreba, Nova cesta 142, izdaje se dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 4. Rješenje kojim se trgovačkom društvu MAGMA d.d. za proizvodnju, promet i vanjsku trgovinu, Zagreb, Baštijanova 52/a, odobrava objavljivanje podataka prilikom uvrštenja dionica u prvu kotaciju Zagrebačke burze
 5. Rješenje kojim se društvu Olympia Vodice d.d., Vodice, Ljudevita Gaja bb, odobrava objavljivanje dopune podataka iz skraćenog Prospekta pri uvrštenju dionica društva Olympia Vodice d.d., Vodice, Ljudevita Gaja bb, u kotaciju javnih dioničkih društava, čije je objavljivanje odobrila Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Rješenjem Klasa: UP/I-451-04/07-12/2, Ur. broj: 326-111/07-7, od 19. srpnja 2007. godine
 6. Rješenje kojim se Darku Jakovčiću iz Omiša, Ulica Vladimira Nazora 8, vlasniku obrta CROATIA AGENT OMIŠ, Vukovarska bb, daje dozvola za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju u Stanici za tehnički pregled vozila „Dugi rat“, Dugi rat, Glavica bb
 7. Rješenje kojim se društvu ALLIANZ KALINSKI d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Gradec, Gradečki Pavlovec 85, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 8. Rješenje kojim se društvu STELLATUS društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju, Selnica, Štrukovec 52, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 9. Rješenje kojim se SLAVONSKOJ BANCI d.d. Osijek, Kapucinska 29, MB 301 3626, daje suglasnost za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju
 10. Rješenje kojim se društvu ALLIANZ TOMAŠEVIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju, Kupinečki Kraljevec, Tumbri 1. odvojak br.10, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 11. Rješenje kojim se Kseniji Latin iz Zagreba, Radićevo šetalište 23, rođenoj dana 23. 08. 1956. u Klobuku, Republika Bosna i Hercegovina, daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva Cosmopolitan Life Vienna Insurance Group – dioničko društvo za osiguranje, Zagreb, Jurišićeva 9/II, MBS: 080260803
 12. Rješenje kojim se Krešimiru Kolaru iz Zagreba, Vranovina 20a, rođenom dana 22. veljače 1973. godine u Zagrebu, daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva Kvarner Vienna Insurance Group d.d., Rijeka, Osječka 46, MBS 080026313