25. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 02. lipnja 2006. održana je 25. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

  1. Rješenje o odobrenju objavljivanja ponude za preuzimanje javnog dioničkog društva INKER d.d., Zaprešić, Industrijska Društvu ROCA SANITARIO S.A., Avenida Diagonal 513, Barcelona, Španjolska
  2. Rješenje o odobravanju prospekta o izdavanju obveznica javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od 750.000.000,00 kn, u denominaciji od 1 kn, dospijeća 2011. godine trgovačkom društvu NEXE GRUPA d.d., Našice, Braće Radića 200
  3. Rješenje kojim se društvu Ceufin Brokers d.o.o. iz Zagreba, zabranjuje raspolaganje sa svim dionicama koje se vode na računu vrijednosnih papira broj 23523-DP/0 koji se vodi kod Središnje depozitarne agencije d.d. Zagreb na rok od 05. lipnja 2006. godine do 02. kolovoza 2006. godine i kojim se nalaže Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d. iz Zagreba, da društvu Ceufin brokers d.o.o. Zagreb blokira, odnosno onemogući otuđenje ili opterećenje svih dionica, uključujući, koje se vode na računu vrijednosnih papira broj 23523-DP/0 na rok od 05. lipnja 2006. godine do 02. kolovoza 2006. godine
  4. Rješenje kojim se društvu QUAESTUS PRIVATE EQUITY d.o.o., za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom, Zagreb, Jurišićeva 1a, odobrava osnivanje QUAESTUS PRIVATE EQUITY KAPITAL otvorenog investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom