10. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 01. ožujka 2007. održana je 10. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

 1. Rješenje kojim se Igoru Milovčiću iz Zagreba, Šamačka 2, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 2. Rješenje kojim se Tomislavu Jakupiću iz Koprivnice, Voćarski put 24, izdaje dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika na neodređeno vrijeme
 3. Rješenje kojim se Tomislavu Jakupiću iz Koprivnice, Voćarski put 24, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 4. Rješenje kojim se Maji Logomer iz Siska, Frankopanska 20, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 5. Rješenje kojim se Liboru Weiseru iz Varaždina, Braće Radića 6, izdaje dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika na neodređeno vrijeme
 6. Rješenje kojim se Liboru Weiseru iz Varaždin, Braće Radića 6, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 7. Rješenje kojim se Davoru Pintaru iz Koprivnice, Križevačka cesta 33B, izdaje dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika na neodređeno vrijeme
 8. Rješenje kojim se Davoru Pintaru iz Koprivnice, Križevačka cesta 33B, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 9. Rješenje kojim se Danielu Vargi iz Zagreba, Rožmanka 5A, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 10. Rješenje kojim se Neli Panđžić iz Osijeka, Gornjodravska obala 93, vlasnici obrta CASUS za zastupanje u osiguranju, Osijek, Gornjodravska obala 93, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 11. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo OPTIMARISK društvo s ograničenom odgovornošću za posredovanje u osiguranju, Jakopovec, Marijana Lončara 20 / a, MBS 070070934, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
 12. Rješenje kojim se utvrđuje da je Tihomir Kos iz Sesveta, Mariborska 10, vlasnik obrta T. B. K. agencija za zastupanje u osiguranju, Sesvete, Mariborska 10, MBO 91722543, uskladio poslovanje obrta sa Zakonom o osiguranju
 13. Rješenje kojim se SOCIETE GENERALE SPLITSKA BANKA d.d. Split, Ruđera Boškovića 16, MBS 060000488, daje suglasnost za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju
 14. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB-Invest d.o.o., Zagreb, Praška 5, odobrava osnivanje HPB ZM-1 fonda, otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom
 15. Pravilnik o postupku i vrsti poslova koje je dopušteno delegirati na treće osobe od strane društava za upravljanje
 16. Pravilnik kojim se uređuje poslovanje društava za upravljanje investicijskim fondovima
 17. Rješenje kojim se odobrava društvima za osiguranje koja obavljaju poslove osiguranja vlasnika, odnosno korisnika vozila od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, primjena Zajedničkog temeljnog premijskog sustava za obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti u Republici Hrvatskoj
 18. Rješenje kojim se odobrava društvima za osiguranje koja obavljaju poslove osiguranja zračnog prijevoznika, odnosno operatora zrakoplova od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama i putnicima primjena I. izmjene i dopune Zajedničkog premijskog sustava za obvezno osiguranje zračnog prijevoznika, odnosno operatora zrakoplova od odgovornosti za štete nastale trećim osobama i putnicima