6. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 01. veljače 2007. održana je 6. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

 1. Rješenje kojim se društvu ATLAS NEKRETNINE d.d. Dubrovnik, Sv. Đurđa 1, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva ATLAS NEKRETNINE d.d. Dubrovnik u kotaciju javnih dioničkih društava
 2. Rješenje kojim se Veljku Pribiću iz Zagreba, B. Bušića 16, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 3. Rješenje kojim se Antoniju Čikešu iz Zagreba, Palmotićeva 43a, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 4. Rješenje kojim se Ivanu Bašiću iz Sesveta, Mostarska 8, izdaje dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika na neodređeno vrijeme
 5. Rješenje kojim se Ivanu Bašiću iz Sesveta, Mostarska 8, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 6. Rješenje kojim se Martini Ciglar iz Bednje, Šinkovica Šaška 71, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 7. Rješenje kojim se Ireni Ivanković iz Varaždina, 22. rujna 1991. br. 4, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 8. Rješenje kojim se Lani Sirovec iz Koprivnice, Tina Ujevića 18, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 9. Rješenje kojim se Nini Rogić iz Zagreba, Medveščak 83, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 10. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo AEA društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju, Čakovec, Dobriše Cesarića 12, MBS 070066916, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
 11. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo SIDRO d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Zadar, Matije Gupca 50, MBS 110003456, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
 12. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo ŠTARKELJ ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU d.o.o., Zagreb, Ukrajinska 17, MBS 080546585, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
 13. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo OMNIA – TRADE zastupanje u osiguranju društvo s ograničenom odgovornošću, Rabac, Lošinjska 1, MBS 040044012, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
 14. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo ELBI ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU d.o.o., Zagreb, Josipa Pupačića 5, MBS 080457096, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
 15. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo WVP d.o.o. za posredovanje u osiguranju, Rijeka, Švalbina 10, MBS 040075151, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
 16. Rješenje kojim se utvrđuje da je Jadranka Delmoro iz Pule, Valturska 79, vlasnica obrta Agencija za zastupanje u osiguranju AS, Pula, Giardini 13, MBO 91793840, uskladila poslovanje obrta sa Zakonom o osiguranju
 17. Rješenje kojim se utvrđuje da je Božo Ćosić iz Đakova, Bračka 7, vlasnik obrta ATLAS agencija za zastupanje u osiguranju, Đakovo, Stjepana Radića 18, MBO 90505808, uskladio poslovanje obrta sa Zakonom o osiguranju
 18. Rješenje kojim se utvrđuje da je Alen Kovač iz Šibenika, Mandalinskih žrtava 10, vlasnik obrta Agencija Kovač zastupanje u osiguranju, Šibenik, Marka Marulića 2, MBO 90533810, uskladio poslovanje obrta sa Zakonom o osiguranju
 19. Rješenje kojim se utvrđuje da je Petar Bajamić iz Našica, Ivane Brlić Mažuranić 8, vlasnik obrta LIPA zastupanje u osiguranju, Našice, Ivane Brlić Mažuranić 8, MBO 90463668, uskladio poslovanje obrta sa Zakonom o osiguranju
 20. Rješenje kojim se utvrđuje da je Daniel Kustur iz Karlovca, Dubrovačka 17, vlasnik obrta ANKH za zastupanje u osiguranju, Karlovac, Dubrovačka 17, MBO 92096409, uskladio poslovanje obrta sa Zakonom o osiguranju
 21. Rješenje kojim se društvu AUTOKLUB ZASTUPANJE d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Rijeka, Preluk 6, daje dozvola za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju u Stanici za tehnički pregled vozila u Rijeci, Preluk 6
 22. Rješenje kojim se društvu AKOS d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Jastrebarsko, Trešnjevka 2, daje dozvola za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju u Stanici za tehnički pregled vozila u Jastrebarskom, Trešnjevka 2
 23. Rješenje kojim se utvrđuje da je prestala važiti dozvola za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju Željku Palatinušu iz Šenkovca, M. Tita 15, vlasniku obrta „ESTA“ zastupanje u osiguranju, Šenkovec, M. Tita 15, izdana rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Klasa: UP/I-453-06/06-03/32, Ur.broj: 326-112-06-2, od 14. prosinca 2006. godine
 24. Rješenje kojim se odobrava društvu ZODAKS d.o.o. Zagreb, Stupnička 12, stjecanje kvalificiranog udjela od 100% u društvu HOK – OSIGURANJE d.d. Zagreb, Koturaška 53/I, MBS 080401248
 25. Rješenje kojim se društvu HRVATSKO MIROVINSKO INVESTICIJSKO DRUŠTVO d.o.o.za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, Bakačeva 5, odobrava Prospekt i Statut Kapitalnog fonda d.d., zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, Zagreb, Bakačeva 5
 26. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima MEDITERANINVEST d.o.o. Križevci, odobrava osnivanje UČKA-MARJAN d.d. zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine
 27. Rješenje kojim se daje suglasnost društvu za upravljanje investicijskim fondovima INTERINVEST d.o.o., Zagreb, Heinzelova 47b, na imenovanje člana Uprave Društva Stribora Erega iz Zagreba, Hribarov prilaz 7
 28. Rješenje kojim se daje suglasnost društvu za upravljanje investicijskim fondovima CEBA INVEST d.o.o. Zagreb, Amruševa 8, na imenovanje člana Uprave Društva Ivana Rajnprehta iz Sesveta, Pavla Lončara 12