Upravljanje i rukovođenje

Hanfom upravlja Upravno vijeće, koje se sastoji od pet članova, od kojih je jedan predsjednik. Predsjednika i članove Upravnog vijeća Hanfe imenuje i razrješava Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. Hanfu zastupa glavni tajnik, koji organizira te vodi rad i poslovanje Hanfe.

Sve odluke iz djelokruga i nadležnosti Hanfe Upravno vijeće donosi na sjednicama, koje se u pravilu održavaju jednom tjedno, većinom od najmanje tri glasa s tim da predsjednik ili član Upravnog vijeća ne mogu biti suzdržani od glasovanja.


Dr. sc. Ante Žigman predsjednik je Upravnog vijeća Hanfe u čijoj je nadležnosti široki spektar financijskih nebankarskih usluga, od regulacije i nadzora tržišta kapitala, preko osiguranja do investicijskih i mirovinskih fondova.

Član je Povjerenstva za posredovanje Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA), a uz to i član izvršnog odbora Međunarodne udruge nadzornika osiguranja (IAIS) kao predstavnik CEET regije (srednje i istočne Europe i Zakavkazja) te aktivno sudjeluje u radu tih međunarodnih tijela.

Prije imenovanja na čelo Hanfe obnašao je brojne važne funkcije, a samo neke od njih su: pomoćnik ministra financija za makroekonomske analize i planiranje, nakon čega i državni tajnik u Ministarstvu financija. Obnašao je i funkciju potpredsjednika Povjerenstva za fiskalnu politiku Hrvatskog sabora te člana pododbora za javni dug Ekonomskog i financijskog odbora (ESDM). U bankarskom sektoru bio je član uprave Partner banke, a svojevremeno i direktor Direkcije za makroekonomska i financijska istraživanja i glavni ekonomist Raiffeisen banke u Hrvatskoj. Značajan dio karijere proveo je u Hrvatskoj narodnoj banci otkud je, iz Ureda guvernera, imenovan na sadašnju poziciju.

Autor je niza znanstvenih i stručnih radova iz područja fiskalne politike i financija te aktivan predavač kolegija iz područja ekonomije i financija.


Ilijana Jeleč je diplomirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer financije, a karijeru je započela u BNP Dresdner Bank d.d. Zagreb. Godine 2001. prelazi u Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb, gdje od 2002. do 2003. godine obavlja poslove djelatnika za poslovne procese, a 2004. biva unaprijeđena na mjesto pomoćnika izvršnog direktora za Organizaciju/IT. Godine 2005. prelazi u Erste & Steiermärkische Bank d.d. na mjesto direktora Savjetodavnog centra Sv. Duh, a dvije godine kasnije postaje voditeljica Službe privatnog bankarstva. Predsjednica Uprave Erste nekretnina postaje 2008. godine, gdje radi do stupanja na dužnost člana Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u veljači 2018. Od prosinca 2016. dopredsjednica je Udruženja poslovanja nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

 

Jurica Jednačak diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1997. do 2000. godine bio je suradnik na Institutu za međunarodne odnose, a od 2001. radio je kao voditelj Odjela za uvrštenje vrijednosnih papira na Zagrebačkoj burzi. U Hrvatskom Telekomu bio je zaposlen od 2003. do 2006. kao pomoćnik direktora Korporativnog sektora riznice, nakon čega prelazi u Direkciju investicijskog bankarstva Zagrebačke banke, gdje je bio voditelj Službe brokerskih poslova za korporativne klijente. Direktor brokerskih poslova u Zagrebačkoj banci postaje 2007. godine, gdje radi do stupanja na dužnost člana Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u veljači 2018. godine. Od 2013. godine do stupanja na dužnost člana Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga obnašao je dužnost predsjednika Udruženja za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

 

Antun Palarić diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a kasnije položio pravosudni i javnobilježnički ispit. Radnu karijeru započinje kao sudski vježbenik te sudski savjetnik Općinskog suda u Dugom Selu. Obnašao je funkciju sudca, a zatim i predsjednika Općinskog suda u Klanjcu. Od 1992. do 1995. bio je šef kabineta ministra pravosuđa i uprave te šef kabineta ministra uprave, a od 1995. radio je kao pomoćnik ministra uprave. Od 1999. do 2000. godine bio je ravnatelj Državnog ravnateljstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, nakon čega vrši dužnost tajnika Ministarstva poljoprivrede i šumarstva. Godine 2004. postaje državni tajnik Središnjeg državnog ureda za upravu, a 2009. godine sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske. Obnašao je i funkciju člana odnosno predsjednika niza državnih povjerenstava i komisija, poput Komisije Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima županija, gradova i općina, Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave, Hrvatskog arhivskog vijeća itd.

 

Dr. sc. Tomislav Ridzak zamjenik je predsjednika Upravnog vijeća Hanfe, diplomirao je i magistrirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, završio je poslijediplomski studij ekonomije i financija na University of York u Ujedinjenoj Kraljevini, a titulu doktora znanosti stekao je na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.

Karijeru je započeo kao znanstveni novak na Ekonomskom institutu, Zagreb. Od 2003. radio je u društvu Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. te društvu ICAM d.o.o. kao voditelj upravljanja imovinom, voditelj portfelja te trgovac na tržištu vrijednosnih papira. Godine 2009. prelazi u Hrvatsku narodnu banku, gdje radi najprije kao savjetnik, a od 2012. do 2018. kao direktor Direkcije za financijsku stabilnost. U veljači 2018. postaje član Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Autor je brojnih znanstvenih i stručnih radova iz područja financija objavljenih u domaćim i inozemnim publikacijama.

 

Vesna Kadić glavna je tajnica HANFA-e. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Karijeru je nakon diplomiranja, 1997. godine započela u Carinskoj upravi Ministarstva financija. Tijekom godina obnašala je različite funkcije te je 2004. imenovana pomoćnicom ravnatelja Carinske uprave. Kratko je vrijeme 2010. godine obnašala funkciju privremene ravnateljice Carinske uprave, a od 2011. do 2017. imenovana je zamjenicom ravnatelja. Nakon toga, prelazi u Ministarstvo pravosuđa, od kuda dolazi na funkciju glavne tajnice Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, u rujnu 2018. godine. Tijekom svog profesionalnog razvoja završila je Diplomatsku akademiju Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, a kroz svakodnevni rad stekla je bogato iskustvo u upravljanju kompleksnim timovima te, između ostalog, upravljala i koordinirala nizom velikih projekata financiranih iz EU fondova, vodila radnu skupinu za pregovore o pristupanju RH EU za poglavlje Carinska unija te sudjelovala u brojnim stručnim i međuresornim radnim skupinama i izaslanstvima. Povremeni je predavač u sklopu TAIEX i ostalih programa pomoći EU, na Diplomatskoj akademiji te na raznim poslovnim savjetovanjima i seminarima.