Kontakt

Adresa:
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Franje Račkog 6
10 000 Zagreb

Tel.: +385 1 6173 200
Fax: +385 1 4811 507

Radno vrijeme Pisarnice za stranke: pon-pet od 9 do 14 sati

MB: 2016419
OIB: 49376181407
IBAN: HR 91 2390 0011 1003 2937 3
SWIFT: HPBZHR2X

 

Adresa za upite  info@hanfa.hr                                                 +385 1 6173 493
Zapošljavanje i studentska praksa posao@hanfa.hr                                             +385 1 6173 453
Novinarski upiti press@hanfa.hr                                               +385 1 6173 457
Zaštita potrošača potrosaci@hanfa.hr                                         +385 1 6173 493
Službenik za zaštitu podataka privatnost@hanfa.hr                                        +385 1 6173 491
Sektor za investicijska društva investment.firms@hanfa.hr                             +385 1 6173 393
Sektor za tržište kapitala capital.markets@hanfa.hr                               +385 1 6173 483
Sektor za investicijske i mirovinske  fondove                                                                     +385 1 6173 384
      Direkcija za licenciranje i pravnu podršku funds.legal@hanfa.hr  
      Direkcija za neposredni nadzor funds.onsite@hanfa.hr  
      Direkcija za posredni nadzor i analizu rizika funds.offsite@hanfa.hr  
Sektor za osiguranja                                                                      +385 1 6173 211
      Direkcija za licenciranje i pravnu podršku insurance.legal@hanfa.hr  
      Direkcija za neposredni nadzor insurance.onsite@hanfa.hr  
      Direkcija za posredni nadzor i analizu rizika insurance.offsite@hanfa.hr  
Sektor za leasing i faktoring leasing@hanfa.hr                                           +385 1 6173 231
  faktoring@hanfa.hr  
LinkedIn profil Hanfe https://www.linkedin.com/company/hanfa