Postupci javne nabave

U skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, sve objave javne nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kn objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Sve objave javne nabave Hanfe možete pogledati na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

U naslovu "Objave JN" kliknite na ''Jednostavna tražilica" i u rubrici "Naručitelj" upišite Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga kako biste dobili popis objavljenih postupaka.

Pregled aktualnih zahtjeva

Trenutno nema aktualnih zahtjeva.

Povratak na vrh

Pregled završenih zahtjeva

Povratak na vrh