Postupci javne nabave

U skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, sve objave javne nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kn objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Sve objave javne nabave Hanfe možete pogledati na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

U naslovu "Objave JN" kliknite na ''Jednostavna tražilica" i u rubrici "Naručitelj" upišite Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga kako biste dobili popis objavljenih postupaka.

Pregled aktualnih zahtjeva

Trenutno nema aktualnih zahtjeva.

Pregled završenih zahtjeva