Investicijska društva, burza i SKDD

INVESTICIJSKO DRUŠTVO

Zakonski okvir

Investicijsko društvo može obavljati one djelatnosti za koje je dobilo odobrenje Hanfe prema odredbama Zakona o tržištu kapitala.

Investicijsko društvo ne smije obavljati niti jednu drugu djelatnost, osim ako je za to dobilo odobrenje nadležnog tijela prema posebnim propisima.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podnose osnivači.

Zahtjev može podnijeti i uprava već osnovanog društva za koje se traži odobrenje za rad.

Obrazac zahtjeva

Prilozi uz zahtjev

 

BURZA   

Zakonski okvir

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti iz članka 285. stavka 1. Zakona o tržištu kapitala podnose osnivači burze ili uprava već osnovanog društva za koje se traži odobrenje za rad. 

U zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad, mora biti naznačeno koje djelatnosti iz članka 285. Zakona o tržištu kapitala burza namjerava obavljati te vrste financijskih instrumenata kojima se namjerava trgovati na uređenom tržištu. 

Ako, nakon što je pribavila odobrenje za rad, burza namjerava omogućiti trgovinu drugim financijskim instrumentima, mora od Hanfe prethodno dobiti odobrenje (proširenje odobrenja za rad). Odredbe Zakona o tržištu kapitala koje se odnose na izdavanje odobrenja za rad burzi, na odgovarajući se način primjenjuju na proširenje odobrenja za rad. 

Obrazac zahtjeva

Prilozi uz zahtjev

 

SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO

Zakonski okvir

Ako, nakon što je pribavilo odobrenje za rad, središnje klirinško depozitarno društvo želi obavljati dodatnu djelatnost i/ili istu djelatnost koja se odnosi na dodatne vrste financijskih instrumenata, mora od Hanfe prethodno dobiti odobrenje (proširenje odobrenja za rad). Zahtjev za proširenje odobrenja za rad podnosi uprava središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Obrazac zahtjeva

Prilozi uz zahtjev