Društva za upravljanje investicijskim i mirovinskim fondovima

DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE UCITS FONDOVIMA 

Zakonski okvir

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podnose osnivači društva za upravljanje odnosno uprava već osnovanog dioničkog društva ili društva s ograničenom odgovornošću koje traži odobrenje za rad. 

Zahtjev za proširenje odobrenja za rad podnosi uprava društva za upravljanje za obavljanje djelatnosti iz članka 13. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom na koju se ranije izdano odobrenje ne odnosi.   

Podnositelj zahtjeva dužan je u zahtjevu za izdavanje, odnosno proširenje odobrenja za rad društva za upravljanje navesti djelatnost/djelatnosti iz članka 13. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom na koje se zahtjev odnosi. 

Prilozi uz zahtjev

 

DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA

Zakonski okvir

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podnose osnivači UAIF-a

Odobrenje za rad UAIF-a može zatražiti i već osnovano dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću, pri čemu zahtjev podnosi uprava društva

Zahtjev za proširenje odobrenja za rad, kao i zahtjev za izdavanje odobrenja za rad kod promjene kategorije UAIF-a, podnosi uprava postojećeg UAIF-a

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a podnosi se za djelatnost upravljanja AIF-ovima. U slučaju da UAIF namjerava, uz navedenu djelatnost upravljanja AIF-ovima, obavljati jednu ili više pomoćnih djelatnosti iz članka 11. stavka 1. točke 2. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima, u okviru navedenog zahtjeva zatražit će izdavanje odobrenja i za obavljanje predmetnih djelatnosti. 

Prilozi uz zahtjev

 

MIROVINSKA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA 

Zakonski okvir

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad mirovinskom društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima podnose Hanfi svi članovi uprave i nadzornog odbora mirovinskog društva. Odobrenje za rad može od Hanfe zatražiti i već osnovano dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću, pri čemu zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podnosi uprava društva.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad mora se odnositi na osnivanje i upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, a može pored toga i na osnivanje i upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima u skladu sa zakonom koji uređuje osnivanje i poslovanje dobrovoljnih mirovinskih fondova.  

Nakon što dobije odobrenje za rad mirovinsko društvo može zatražiti proširenje odobrenja za rad za obavljanje djelatnosti iz članka 7. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima na koje se prije izdano odobrenje ne odnosi. Zahtjev za izdavanje proširenja odobrenja za rad podnosi uprava mirovinskog društva.

Prilozi uz zahtjev

 

MIROVINSKA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Zakonski okvir

Prije upisa mirovinskog društva u sudski registar od Hanfe se mora ishoditi odobrenje za osnivanje i rad mirovinskog društva (odobrenje za rad), koje se prilaže prijavi za upis osnivanja društva u sudski registar. 

Odobrenje za rad može zatražiti od Hanfe i već osnovano dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću, pri čemu zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podnosi uprava društva

Nakon što dobije odobrenje za rad, mirovinsko društvo može zatražiti proširenje odobrenja za rad za obavljanje djelatnosti iz članka 11. Zakona dobrovoljnim mirovinskim fondovima na koje se ranije izdano odobrenje ne odnosi. Zahtjev za izdavanje proširenja odobrenja za rad podnosi uprava mirovinskog društva.

Prilozi uz zahtjev